×

Verklaring Erkend Referent IND

Erkenning als referent

Wil je kennismigranten in dienst nemen? Houd er dan rekening mee dat je erkend referent moet zijn om visa en verblijfsvergunningen voor hen aan te vragen. Maar, wat is een erkend referent en hoe bemachtig je deze status? In dit blog geven we antwoord op deze en andere vragen over de erkenning als referent

Wat is een erkend referent?

Om kennismigranten in dienst te kunnen nemen, moet je als werkgever soms erkend referent zijn. Wat houdt dit in? Laten we eerst het begrip referent eens onder de loep nemen. Een referent is een persoon of organisatie die belang heeft bij het verblijf van een persoon uit het buitenland in Nederland. Wil jij als werkgever een kennismigrant aannemen, dan ben jij de belanghebbende; jij hebt er immers baat bij dat deze persoon naar Nederland komt. Vanaf het moment dat je een buitenlandse werknemer in dienst neemt, ben jij officieel de referent. Als referent kun je vanuit Nederland een aanvraag voor een verblijfsvergunning indienen. Je kunt voor meerdere werknemers tegelijk referent zijn.

Waarom IND erkend referent worden?

Je weet nu wat een referent is, maar wat is een erkend referent en hoe word je erkend referent? Het verschil tussen een referent en een erkend referent is dat personen zich niet kunnen laten erkennen als referent, alleen organisaties komen hiervoor in aanmerking. Je moet IND referent zijn als je iemand in dienst neemt uit één van de volgende 4 categorieën: au pair, uitwisselingsjongere, student, kennismigrant of onderzoeker (volgens EU-richtlijn 2016/801). Met de erkenning als referent verklaart de IND dat jouw organisatie een betrouwbare partner is. Vervolgens kun je als erkend referent gebruik maken van de versnelde toelatingsprocedure en wordt er binnen 2 tot 3 weken over de visumaanvraag en verblijfsvergunning beslist. Als niet erkend referent duurt een aanvraag tussen de 8 tot 12 weken. Overigens geldt voor het in dienst nemen van kennismigranten altijd dat de organisatie erkend referent IND is.

Voordelen erkend referent

Erkende referenten genieten een aantal voordelen die niet erkende referenten mislopen. Denk aan:

 • versnelde toelatingsprocedure;
 • minder bewijsstukken nodig, vaak volstaat een eigen verklaring;
 • en toegang tot de informatielijn/mailbox voor
 • erkend referenten.
Voorwaarden IND verklaring referent

Om in aanmerking te komen voor erkenning als referent moet je organisatie voldoen aan een aantal algemene voorwaarden:

 • de organisatie moet zijn ingeschreven in het Handelsregister (tenzij niet vereist volgens de Handelsregisterwet);
 • de organisatie is niet failliet en er is geen sprake van surseance van betaling;
 • de continuïteit en solvabiliteit van de organisatie moet voldoende zijn gegarandeerd;
 • de bestuurders en andere personen in de organisatie moeten betrouwbaar zijn

Het verkrijgen en behouden van een verklaring erkend referent IND is een tijdrovende klus waar wij je graag bij helpen. Bel 0513-845491 voor meer informatie en een afspraak!

Openbaar register erkend referent

Nadat de IND jouw organisatie als referent erkend heeft, komt jouw bedrijf in het openbaar register erkende referenten. Buitenlandse werknemers kunnen de IND referent lijst van tevoren inzien zodat zij kunnen beoordelen of ze met een betrouwbare werkgever in zee gaan. Het erkend referent register is onderverdeeld in arbeid en onderzoek en vervolgens opgesplitst naar verblijfsdoel. Erkenning als referent geeft je een kleine voorsprong bij het werven van buitenlandse werknemers, ten opzichte van een niet erkend referent.

Verplichtingen erkend referenten

Eenmaal erkend als IND referent moeten organisaties zich aan de verplichtingen houden die de IND stelt aan referenten. In dit artikel zoomen we in op de verplichtingen voor werkgevers die kennismigranten aannemen voor arbeid in loondienst.

Als werkgever en erkende referent ben je verplicht:

 • de IND op de hoogte te stellen van wijzigingen die invloed hebben op het verblijfsrecht van een kennismigrant, een binnen de onderneming overgeplaatste werknemer, of op een werknemer die is aangenomen voor reguliere arbeid in loondienst, seizoenarbeid of lerend werken. Denk aan de volgende situaties:
  – de werknemer voldoet niet meer aan de looneis;
  – het dienstverband is beëindigd;
  – de werknemer een andere functie krijgt;
  – de werknemer gaat terug naar het land van herkomst;
  – de werknemer verhuist;
  – er geen zicht meer is op de werknemer.
 • relevante informatie over de werknemer te verzamelen en vast te leggen, zoals:
  – de arbeidsovereenkomst of het aanstellingsbesluit;
  – tewerkstellingsvergunning, als die is vereist;
  – loonspecificaties;
  – een kopie van het paspoort.

Ben je niet langer de erkende referent van een werknemer? Dan moet je alle relevante gegevens en documenten nog 5 jaar bewaren. Let op dat je als erkende referent kennismigranten ook wijst op de toelatings- en verblijfsvoorwaarden waaraan zij moeten voldoen. Kies kennismigranten met zorg en aandacht uit en wees kritisch.

Controle en handhaving

De IND kan op elk moment controleren of je nog voldoet aan de voorwaarden en verplichtingen van een erkent referent. Houd je je niet aan de regels dan kan de IND verschillende maatregelen nemen, denk aan: schorsing of intrekken van de erkenning, intrekken van verblijfsvergunning, waarschuwing en bestuurlijke boete, aangifte van een strafbaar feit of uitzetting waarbij de kosten op jou verhaald worden.

Aanvraag erkend referent

Op de website van de IND kun je een aanvraagformulier voor erkende referenten IND. Op het aanvraagformulier geef je de categorie en verblijfsdoelen aan. Na de aanvraag start de IND een onderzoek om te toetsen of jouw organisatie voldoet aan de voorwaarden voor erkenning. De procedure voor de aanvraag erkend referent, duurt maximaal 3 maanden en er zijn kosten aan verbonden. Je betaalt per categorie waarvoor je een kennismigrant wilt aannemen. Wil je voor meerdere werknemers tegelijk referent zijn, dan dien je per categorie een aanvraag tot erkenning in. Als je een onderzoeker uit het buitenland wilt aannemen en ook nog twee kennismigranten voor arbeid in loondienst, dan dien je twee aanvragen in tot erkend referent.

Aanvraag uitbesteden

Holland Employments Experts helpt jou graag!

De procedure om erkend referent te worden, is complex en kost veel tijd, energie en geld. Holland Employment Experts is al jaren erkend IND-referent en we helpen jou graag bij het in dienst nemen van kennismigranten. Dan weet je zeker dat het goed gebeurt.

Bel Sierk-Jan (06-14423025) of naar ons algemene nummer (0513-845491) voor meer informatie of een afspraak.