×

Kennismigrantenregeling

Alles over de kennismigrantenregeling

Onlangs is de kennismigrantenregeling aangescherpt en zijn de voorwaarden voor het aannemen van kennismigranten aangepast. Op deze pagina lees je meer over de kennismigrantenregeling en natuurlijk wie er voor in aanmerking komen. Want wanneer spreken we eigenlijk van een kennismigrant? Waarom zou je als werkgever een kennismigrant in dienst nemen en hoe vind je geschikte kennismigranten? Op deze en andere vragen geven we je graag antwoord.

Wat is een kennismigrant?

Een kennismigrant is een hoogopgeleide immigrant die, voor korte of langere duur, in Nederland komt wonen en werken.

Wat betekent kennismigrant zijn?

Kennismigrant betekenis

Kennismigrant heeft een iets andere betekenis dan arbeidsmigrant. Net als een arbeidsmigrant komt een kennismigrant naar Nederland om hier te wonen en werken. Met dit verschil dat een kennismigrant hoogopgeleid is en meer verdient per maand dan een arbeidsmigrant.

Is een expat een kennismigrant?

Ja, een expat kan een kennismigrant zijn maar dit is niet per definitie het geval. Expat is een afkorting van het Engelse ‘expatriate’ wat zoveel betekent als ‘buiten je vaderland’. Een expat wordt doorgaans tijdeijk uitgezonden door zijn werkgever of woont en werkt tijdelijk in het buitenland. Dat kan in een hoogopgeleide functie zijn, en dus als kennismigrant, maar dat hoeft niet.

Nagenoeg elke sector in Nederland heeft momenteel te maken met grote personeelstekorten. Vooral in de (civiele) techniek, ICT en zorg hebben werkgevers daarom hun pijlen op het buitenland gericht. Buiten Nederland is er voldoende kennis en mankracht beschikbaar om onze arbeidsmarkt te versterken. En om het ook voor medewerkers aantrekkelijk te maken om in Nederland te komen wonen en werken, heeft de overheid de kennismigrantenregeling geïntroduceerd.

We vertellen je graag meer over de kennismigrantenregeling. Liever direct contact om je vragen te stellen over de kennismigrantenregeling? We nodigen je uit op een van onze locaties of bel ons gerust.

Kennismigrantenregeling - kennismigrant werken in Nederland

Wat is de kennismigrantenregeling 2023?

Om werkgevers te motiveren kennismigranten aan te nemen én om Nederland aantrekkelijker te maken als land om te wonen en werken, heeft de overheid de kennismigrantenregeling in het leven geroepen. In 2004 introduceerde de overheid voor het eerst de kennismigrantenregeling. Inmiddels heeft de kenniswerkersregeling al zijn 18e verjaardag gevierd en zijn de voorwaarden om te voldoen aan de kennismigrantenregeling iets aangepast.

Voorwaarden kennismigrantenregeling

De voorwaarden van de kennismigrantenregeling zijn op 1 juli 2022 bijgesteld. Naast de gebuikelijke voorwaarden voor verblijf in Nederland waaraan iedereen moet voldoen, zoals een geldig identiteitsbewijs en geen strafblad, stelt de overheid aanvullende eisen aan kennismigranten. Dit zijn de voorwaarden zoals opgenomen in de kennismigrantenregeling 2023:

 • De kennismigrant heeft een arbeidsovereenkomst met een werkgever of onderzoeksinstelling in Nederland.
 • Deze werkgever is een IND erkend referent en staat in het openbaar register erkende referenten.
 • De kennismigrant voldoet aan de inkomenseisen.
 • Het afgesproken loon is marktconform.
 • In de (individuele) gezondheidszorg heeft de kennismigrant een BIG-registratie.
Wat moet een kennismigrant verdienen?

Kennismigrant salaris, IND salaris kennismigrant, IND kennismigrant salaris, kennismigrant minimum salaris 2022

Volgens de kennismigrantenregeling 2023 geldt een brutomaandsalaris (ex. 8% vakantietoeslag) van:

 • €2.631 voor recent in Nederland afgestudeerde kennismigranten die hier willen werken
 • €3.672 voor kennismigranten jonger dan 30 jaar
 • €5.008 voor kennismigranten van 30 jaar en ouder
 • €5.867 voor kennismigranten met een Europese blauwe kaart

Voor de berekening van de salarisnorm mogen ook alle vaste maandelijkse (bruto) vergoedingen worden meegenomen. Deze vergoedingen moeten dan wel structureel, en elke maand worden uitgekeerd. Ook moeten deze vergoedingen schriftelijk, liefst in de arbeidsovereenkomst, zijn vastgelegd.

Hoe lang mag een kennismigrant in Nederland blijven?

Arbeids- en kennismigranten kunnen alleen in Nederland werken als ze de juiste werkvergunningen hebben. Als je een buitenlandse werknemer aanneemt, doe je als werkgever een aanvraag verblijfsvergunning. Dit kan onder meer gaan om een visum kort verblijf, een MVV, een GVVA of een EU Blue Card. We zetten de meest voorkomende vergunningen op een rij:

 • Kort verblijf
  Met een visum kort verblijf kan iemand maximaal 3 maanden in Nederland verblijven. Zeer geschikt voor kort verblijvende kenniswerkers of mensen die een (kort) zakelijk bezoek brengen aan ons land. De bezoeker kan dit visum in eigen land aanvragen bij de Nederlandse ambassade.
 • Machtiging tot Voorlopig Verblijf
  Bezoekers van buiten de EU die langer dan 3 maanden in Nederland wil blijven, hebben een MVV nodig. Een Machtiging tot Voorlopig Verblijf. Bij de aanvraag van dit visum kan met de TEV-procedure (Toelating en Verblijf) direct een verblijfsvergunning worden aangevraagd.
 • Gecombineerde Vergunning voor Verblijf en Arbeid
  De GVVA is de Gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid. Deze vergunning vraag de werkgever of Holland Employment Experts aan bij de IND als de arbeidsmigrant langer dan 3 maanden in dienst blijft.
 • Europese blauwe kaart?
  De ‘EU blue card’ biedt kennismigranten en hun werkgever extra voordelen. Zo kan een kennismigrant makkelijker bewegen binnen de Europese Unie en hoeft de Nederlandse werkgever geen erkend referent te zijn.
  Lees meer over alle soorten vergunningen op onze site

Een kennismigrant in dienst nemen

Alleen werkgevers die erkend referent zijn bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), kunnen een kennismigrant in dienst nemen. De procedure om erkend referent te worden, is complex en kost veel tijd, energie en geld.

Holland Employment Experts als IND erkend referent

Holland Employment Experts is al jaren erkend IND-referent en helpt ondernemers met het snel en eenvoudig in dienst nemen van kennismigranten.

Wat is een IND erkend referent en hoe word je erkend referent?

Alleen werkgevers die erkend referent zijn bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), kunnen een kennismigrant in dienst nemen. De procedure om erkend referent te worden, is complex en kost veel tijd, energie en geld. Holland Employment Experts is al jaren erkend IND-referent en helpt ondernemers met het snel en eenvoudig in dienst nemen van kennismigranten.

Hoe lang duurt de aanvraag voor een kennismigrant?

Als de aanvraag verloopt volgens de kennismigrantenregeling dan moet je rekening houden met een periode van 90 dagen. Dit is de wettelijke termijn waarbinnen de IND een beslissing moet nemen. Als de aanvraag niet compleet is, kan de IND de periode verlengen. Als IND erkend referent wordt de aanvraag voor kennismigrant in twee weken behandeld.

Wat kost de aanvraag voor een kennismigrant bij de IND?

De kosten die de IND rekent voor de aanvraag verblijfsvergunning als kennismigrant, overplaatsing binnen een onderneming (ICT) en de Europese Blauwe Kaart zijn € 345. Ook voor een aanvraag verlenging van deze verblijfsvergunningen rekent de IND € 345.

Risico's voor de werkgever

Wat zijn de risico’s voor een werkgever bij het inhuren van een kennismigrant?

Wil je één of meerdere kennismigranten inzetten? Dat brengt voor jou als werkgever veel verplichtingen, procedures en risico’s met zich mee. Dat geldt in iets mindere mate ook wanneer je werkt met ‘gewone’ arbeidsmigranten. Wanneer je kennismigranten inzet via Holland Employment Experts heb je geen omkijken naar administratieve verplichtingen of ingewikkelde wet- en regelgeving. Wij nemen alles van je over zodat jij je kunt richten op het inwerken van de kennismigrant en bouwen aan je bedrijf.

Wat is de 30 procent regeling?

Buitenlandse werknemers maken vaak extra kosten, bijvoorbeeld huisvestings- of reiskosten. Om werknemers hierin tegemoet te komen, mogen werkgevers in veel gevallen 30 procent van het loon uitbetalen als belastingvrije vergoeding. Dit heet de 30%-regeling. Kennismigranten komen hier bijna altijd voor in aanmerking. Er zijn plannen om de 30%-regeling af te schaffen. Daarover lees je meer onder Nieuws op onze site en we houden je uiteraard op de hoogte.

Kennismigranten werven

Geïnteresseerd in het inzetten van kennismigranten voor jouw onderneming? Meer informatie over hoe je kennismigranten kunt werven lichten we graag verder toe.

Wie zijn deze kennismigranten, die naar Nederland komen?

Uit onderzoek van SEO Economisch Onderzoek blijkt dat, van de 26.000 kennismigranten in Nederland, de meesten relatief jong zijn: 40 procent is jonger dan 30 jaar en 75 procent is man. Meestal worden kennismigranten (37 procent) uitgezonden door hun werkgever. Anderen (32 procent), zoals technici en ingenieurs bezitten kennis en vaardigheden die wereldwijd inzetbaar en gevraagd zijn. Wetenschappers kiezen vaak voor de plekken waar zij hun onderzoek het best kunnen uitvoeren, daar waar het meeste geld en vrijheid is. Bijna de helft van de kennismigranten in Nederland komt uit Azië, 11 procent uit Noord-Amerika. Aziaten worden vaak door hun werkgever uitgezonden, al is hun keuze voor Nederland meestal wel vrijwillig.

Hoe vind je een kennismigrant?

Als je personeel in het buitenland wil werven, en dan specifiek kennismigranten, kun je onder meer terecht bij EURES, een Europees netwerk voor arbeidsbemiddeling dat het vrije verkeer van werknemers bevordert. In de Europese cv- en vacaturedatabank kun je in meer dan 100.000 cv’s zoeken naar de geschikte kandidaat. En je kunt er ook zelf een vacature plaatsen die door werkzoekenden in heel Europa gezien wordt.

Wervingsevenementen

In veel Europese landen worden ook regelmatig wervingsevenementen georganiseerd. Deze zijn vooral nuttig als je meerdere medewerkers tegelijk wilt werven of als je moeilijk vervulbare vacatures hebt die je nog eens extra onder de aandacht wilt brengen. Op de website European Job Days vind je een actueel overzicht van Europese banenmarkten, die vaak georganiseerd worden per sector.

Gericht zoeken

Zoek je mensen met een specifiek profiel die in hier moeilijk te vinden zijn of wil je een multicultureel team opbouwen? Dan is er de mogelijkeid om gericht te zoeken via de EURES Targeted Mobility Scheme. Ook kunnen kleine en middelgrote ondernemingen financiële steun aanvragen voor de opleidig en integratie van kennismigranten. Je leest er meer over op de website van EURES.