×

Werken met kennismigranten

Wil je één kennismigrant of meerdere kennismigranten inzetten? Dat brengt voor jou als werkgever veel verplichtingen, procedures en risico’s met zich mee. Dat geldt in iets mindere mate ook wanneer je werkt met ‘gewone’ arbeidsmigranten. Wij zetten de belangrijkste onderwerpen rondom het werken met buitenlandse medewerkers op een rij.

Alvast goed om te weten: wanneer je buitenlands personeel inzet via Holland Employment Experts, heb je geen omkijken naar administratieve plichten of ingewikkelde wet- en regelgeving.

Direct contact met Holland Employment Experts? Je kunt ons bereiken per telefoon, per e-mail of contactformulier. We helpen je graag!

Arbeidsmigrant, kennismigrant en expat: wat is het verschil?

Expat en arbeidsmigrant zijn synoniemen voor buitenlandse medewerker. Kennismigranten vormen een specifieke groep arbeidsmigranten/expats. Een kennismigrant is een hoogopgeleide immigrant van buiten de EU (inclusief Zwitserland), die in Nederland komt werken vanwege zijn specialistische kennis.

De populariteit van kennismigranten groeit explosief, aangezien in Nederland steeds minder hoogopgeleide mensen beschikbaar zijn voor specialistische functies. Voor het aannemen van kennismigranten gelden specifieke eisen, voorwaarden en salarissen. Omdat kennismigranten veel waarde kunnen toevoegen aan de Nederlandse economie, is de kennismigrantenregeling in het leven geroepen. Deze regeling maakt het voor jou als werkgever mogelijk om (onder bepaalde voorwaarden) makkelijk en snel kennismigranten in te zetten.

Kennismigrantenregeling 2023

Nederland heeft een speciale kennismigrantenregeling. Deze regeling zorgt dat bedrijven eenvoudiger en sneller hoogopgeleide kenniswerkers naar Nederland kunnen halen.

Simpel gezegd versoepelt de kennismigrantenregeling de toelatingseisen voor de kennismigrant. Voor werknemers buiten de EU is bijvoorbeeld normaal gesproken een tewerkstellingsvergunning nodig om in Nederland te kunnen werken; voor kennismigranten meestal niet. Een kennismigrant kan ook profiteren van een verkorte toelatingsprocedure. Wel gelden er diverse voorwaarden voor de werkgever en eisen voor de hoogopgeleide kennismigrant.

Voorwaarden kennismigrantenregeling 2023

Niet ieder bedrijf kan zomaar van de kennismigrantenregeling gebruikmaken. Ook niet iedere migrant van buiten de EU komt ervoor in aanmerking. Dit zijn de belangrijkste voorwaarden:

 • De werkgever is IND-referent.
 • De kennismigrant moet een arbeidsovereenkomst hebben met een Nederlandse werkgever met een contractduur van minimaal 3 maanden.
 • De werkgever betaalt minimaal het minimum salaris dat voor de kennismigrant geldt.
 • De kennismigrant heeft een geldig paspoort, heeft een in Nederland afgesloten zorgverzekering en vormt geen gevaar voor de nationale veiligheid.
Zoekjaar

Voor studenten van buiten de EU die in hun zoekjaar zitten, gelden afwijkende regels. Zij krijgen een jaar de tijd om een baan te vinden. Studenten komen niet voor het zoekjaar in aanmerking als ze eerder een verblijfsvergunning hebben gehad voor het zoeken naar werk na studie, promotie of wetenschappelijk onderzoek. Ook moet hun afgeronde opleiding aan allerlei eisen voldoen. Zodra zoekende studenten een baan vinden, gaat ook voor hen de minimale inkomensgrens op.

Kennismigranten onmisbaar

Belangrijkste doel van de kennismigrantenregeling is het vergroten van de aantrekkingskracht van Nederland op studenten en hoogopgeleide kennismigranten. Deze internationale talenten kunnen met hun kennis een boost geven aan de Nederlandse economie, welvaart en het hoger onderwijs.

Holland Employment Experts ondersteunt

Holland Employment Experts heeft de afgelopen jaren legio bedrijven geholpen bij het optimaal benutten en correct inzetten van de kennismigrantenregeling. Door de kennismigrant via ons in te zetten, hoef je je als werkgever niet in de regeling te verdiepen.
Dat doen wij voor jou.

Erkend referent

Alleen werkgevers die erkend referent zijn bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), kunnen een kennismigrant in dienst nemen. De procedure om erkend referent te worden, is complex en kost veel tijd, energie en geld. Holland Employment Experts is al jaren erkend IND-referent en helpt ondernemers kennismigranten in dienst te nemen.

Verplichtingen erkend referent als werkgever

Erkend referenten hebben meerdere plichten. Zij moeten het bijvoorbeeld melden wanneer:

 • de kennismigrant niet meer voldoet aan het minimumsalaris dat voor hem geldt
 • het dienstverband ten einde is
 • de kennismigrant van functie verandert
 • de kennismigrant teruggaat naar zijn land van herkomst
 • de kennismigrant binnen Nederland verhuist
 • u geen zicht meer heeft op de kennismigrant
Voordelen erkend referentschap

Erkend referenten kunnen een versnelde aanvraagprocedure gebruiken voor een verblijfsvergunning voor kennismigranten. Dit betekent dat de IND sneller op de aanvraag reageert. Ook hoeven minder bewijsstukken naar de IND te worden toegestuurd én is er een vast aanspreekpunt bij de IND.

Holland Employment Experts als erkend referent

Holland Employment Experts is al jaren erkend referent. Jaarlijks kiezen tientallen werkgevers ervoor om kennismigranten via ons aan te stellen. Omdat wij erkend referent zijn, hebben deze werkgevers geen omkijken naar het IND-referentschap en alle bijbehorende plichten en administratieve taken. Als werkgever hoef je je dan alleen te richten op de samenwerking met de kennismigrant.

Meer informatie

Benieuwd hoe Holland Employment Experts voor jou als erkend referent kan optreden? Laat hieronder je gegevens achter en we nemen hierover contact met je op. Liever direct contact? Bel dan onze experts op 020-670 81 18 of ons algemene nummer (0513-845491).

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Salariscriterium kennismigranten 2023

Als je een kennismigrant in dienst neemt, ben je hem het minimum kennismigrant salaris verschuldigd. Voor 2023 is het minimum kennismigrant vastgesteld op:

 • Kennismigranten jonger dan 30 jaar: €3.672 bruto per maand (excl. 8% vakantiegeld).
 • Kennismigranten van 30 jaar en ouder: €5.008 bruto per maand (excl. 8% vakantiegeld).
 • Kennismigranten in hun zoekjaar: €2.631 bruto per maand (excl. 8% vakantiegeld). Dit zijn kennismigranten die binnen 1 jaar na het afronden van een geaccrediteerde opleiding aan een Nederlandse hogeronderwijsinstelling in ons land aan het werk gaan.
Jaarlijkse indexering

Als de kennismigrant gedurende zijn contract 30 jaar wordt, verandert er niets. Pas wanneer u een nieuw contract geeft, geldt het kennismigrant salaris voor 30-jarigen (en ouder). De kennismigrant salarissen worden jaarlijks geïndexeerd.

Berekening

Hoeveel kost het jou als werkgever als je een kennismigrant inzet? En hoeveel kost het als Holland Employment Experts je hierbij ondersteunt? Vraag het aan onze experts op 020-670 81 18 of bel ons algemene nummer (0513-845491) of vraag direct een berekening aan.

Wat is de 30%-regeling?

Buitenlandse werknemers maken vaak extra kosten, bijvoorbeeld huisvestings- of reiskosten. Om werknemers hierin tegemoet te komen, mogen werkgevers mogen in veel gevallen 30 procent van het loon uitbetalen als belastingvrije vergoeding. Dit heet de 30%-regeling. Kennismigranten komen hier bijna altijd voor in aanmerking.

De voorwaarden

Om gebruik te kunnen maken van de 30%-regeling, dienen werknemer en werkgever samen een verzoek in bij de Belastingdienst. De Belastingdienst checkt vervolgens onder meer of jullie aan de volgende voorwaarden voldoen:

 1. De werknemer heeft de afgelopen 2 jaar niet meer dan 8 maanden binnen een straal van 150 kilometer van de Nederlandse grens gewoond.
 2. De werknemer is geregistreerd in Nederland en in dienst bij de werkgever.
 3. De werknemer voegt iets toe aan de Nederlandse economie (voor kennismigranten is dat vrijwel altijd het geval).
Hoger netto salaris

De 30%-regeling biedt jou als werkgever een alternatief bij het vergoeden van de extra kosten (ook extraterritoriale kosten) die buitenlandse werknemers maken. In plaats van het vergoeden van de werkelijke kosten, mag je via deze regeling 30 procent van het loon belastingvrij uitbetalen. Een kennismigrant met een jaarinkomen van 60.000 euro, ontvangt netto via deze regeling jaarlijks al snel 7.000 euro extra.

Berekening aanvragen

Als je een buitenlandse werknemer aanstelt via Holland Employment Experts, verzorgen wij de aanmelding en uitvoering van de 30%-regeling. Benieuwd wat het netto salaris van jouw werknemer wordt? Vraag hieronder direct een berekening aan.

Vergunningen kennismigranten

Arbeids- en kennismigranten kunnen alleen in Nederland werken als ze beschikken over de juiste werkvergunningen. Welke verblijfsvergunningen voor werk zijn er en voor wie en wanneer gelden ze? Als je een buitenlandse werknemer aanneemt, doe je als werkgever een aanvraag verblijfsvergunning. Dit kan onder meer gaan om een visum kort verblijf, een TWV, een GVVA of een EU Blue Card. We zetten de meest voorkomende vergunningen op een rij.

Visum kort verblijf

Met een visum kort verblijf kan iemand maximaal 3 maanden in Nederland verblijven. Zeer geschikt voor kort verblijvende kenniswerkers of mensen die een (kort) zakelijk bezoek brengen aan ons land. De bezoeker kan dit visum in eigen land aanvragen bij de Nederlandse ambassade. Daarbij moet het doel van de reis duidelijk zijn. Het visum geldt voor inwoners van bijna 70 niet EU-landen.

MVV

Bezoekers van buiten de EU die langer dan 3 maanden in Nederland wil blijven, hebben een MVV nodig. Een Machtiging tot Voorlopig Verblijf. Bij de aanvraag van dit visum kan met de TEV-procedure (Toelating en Verblijf) direct een verblijfsvergunning worden aangevraagd. Daarbij moet worden aangegeven wat de aanvrager in Nederland komt doen.

GVVA

De GVVA is de Gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid. Deze vergunning vraag jij of Holland Employment Experts aan bij de IND als de arbeidsmigrant langer dan 3 maanden bij je in dienst blijft. De IND toetst vervolgens of de beoogde werknemer een ‘wezenlijk Nederlands belang’ dient: is in Nederland en elders in Europa echt geen geschikt personeel te vinden?

De vergunning bestaat uit een verblijfsdocument voor de werknemer en een aanvullend document voor werkgever en werknemer. In dit aanvullende document staat bij welke werkgever de arbeidsmigrant mag werken en onder welke voorwaarden. De GVVA wordt niet gebruikt voor kennismigranten, wél voor ‘gewone’ werknemers die niet uit de EER of Zwitserland komen.

Voor sommige werknemers geldt een uitzondering en hoef je helemaal geen werkvergunning (TWV of GVVA) aan te vragen, zoals voor kennismigranten.

Vergunningen voor kennismigranten

Werkgevers die een kennismigrant willen aannemen, starten een TEV-procedure (Toegang en Verblijf) bij de IND. Dit is alleen mogelijk voor werkgevers die erkend IND-referent zijn. De IND onderzoekt of er bezwaren zijn tegen de toelating vanwege de openbare orde of veiligheid. Dit duurt ongeveer 2 weken.

Is de uitslag van het onderzoek positief en voldoet de kennismigrant aan de overige voorwaarden voor vreemdelingen? Dan kan hij in eigen land een MVV afhalen bij de Nederlandse ambassade. Daarmee kan hij naar Nederland komen en zijn verblijfsvergunning afhalen bij de IND.

Als de kennismigrant geen MVV nodig heeft, kan de werkgever de aanvraagprocedure voor de verblijfsvergunning starten terwijl de kennismigrant al in Nederland is.

EU Blue Card

Naast de Nederlandse kennismigrantenregeling is er een Europese ‘kennismigrantenregeling’: de Europese blauwe kaart. Om in aanmerking te komen voor een Europese blauwe kaart, moeten kennismigranten:

 • minimaal een 3 jaar durende bacheloropleiding hebben afgerond
 • een diploma bezitten dat is gewaardeerd door de Internationale diplomawaardering (IDW)
 • minimaal € 5.567 bruto per maand verdienen

Deze inkomens- en opleidingseisen zijn hoger dan voor reguliere kennismigranten. Een ander verschil is dat houders van een EU Blue Card sneller in aanmerking komen voor een permanente verblijfsvergunning dan kennismigranten die volgens de Nederlandse regeling werken.

TWV

TWV staat voor Tewerkstellingsvergunning. Als werkgever kun je een TWV aanvragen bij het UWV. Vervolgens wordt getoetst of de beoogde werknemer een ‘wezenlijk Nederlands belang’ dient. Dat gaat vooral om de vraag: had je als werkgever echt geen geschikt personeel kunnen vinden in Nederland of elders in Europa? Een kennismigrant heeft geen TWV nodig.

Meer informatie

Benieuwd welke vergunning(en) jij nodig hebt voor je buitenlandse vakkracht?

Wij nemen graag contact met je op! Liever direct contact? Bel dan onze experts op 020-670 81 18 of ons algemene nummer (0513-845491).

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Buitenlandse medewerkers verlonen

Als je een buitenlandse werknemer inzet en je niet alle eisen en plichten houdt, is de kans groot dat de arbeidskracht illegaal in Nederland werkt. De Nederlandse belastingdienst kan dit met hoge boetes bestraffen. Veel bedrijven die geen financiële en juridische risico’s willen lopen, maar wél een goed werkgever willen zijn voor de kennismigrant, kiezen ervoor om de medewerker te verlonen via Holland Employment Experts.

Hoe werkt verlonen?

Als je een kennismigrant verloont via Holland Employment Experts, worden wij de juridisch werkgever. Hiermee verzorg jij gewoon zelf de dagelijkse begeleiding, personeelsplanning, loopbaanontwikkeling, inhoud van de opleidingen en functioneringsgesprekken. Wij dragen de arbeidsrechtelijke risico’s en werkgeversplichten.

Als juridisch werkgever (en IND-referent) zijn wij ook de contactpersoon voor het IND. Wij zorgen bij kennismigranten voor de juiste werk- en verblijfsvergunningen, arbeidsovereenkomsten-op-maat, aanmeldingen bij het UWV en de Belastingdienst, pensioenopbouw, werknemersverzekeringen, salarisbetalingen, ziektebegeleiding en loonadministratie.

Het verlonen van kennismigranten kan bij Holland Employment Experts op twee manieren: met de payrollovereenkomst en met de uitzendovereenkomst. Ontdek hieronder wat het beste bij jou past.

Verlonen met de uitzendovereenkomst

Deze vorm van verlonen betekent maximale flexibiliteit. Je kunt medewerkers tot maar liefst 4 jaar op flexibele basis inzetten. Hierbij mag je werken met ons unieke matchingsplatform. Dit online platform helpt jou om snel de beste kandidaat te vinden voor jouw vacature of opdracht.

Voordelen:

 • Zet medewerkers tot 4 jaar flexibel in
 • Werken met het unieke matchingsplatform
 • Zelf de medewerkers aansturen
 • Loonuitbetaling wordt verzorgd
 • Loonkosten worden voorgefinancierd
 • Geen IND-plichten (bij kennismigranten)
 • Holland Employment Experts draagt de werkgeversrisico’s
Verlonen met de payrollovereenkomst

Als je medewerkers verloont op basis van een payrollovereenkomst, mogen ze exclusief aan jouw organisatie ter beschikking worden gesteld. De werving en selectie van de medewerker(s) heb je hierbij volledig in eigen hand. Kennismigrant payroll hebben exact dezelfde rechtspositie als de medewerkers die je zelf in dienst hebt.

Voordelen:

 • Zelf je personeel werven én aansturen
 • Medewerkers werken exclusief voor jou
 • Loonuitbetaling wordt verzorgd
 • Loonkosten worden voorgefinancierd
 • Geen omkijken naar salarisadministratie
 • Geen IND-plichten (bij kennismigranten)
 • Holland Employment Experts draagt de werkgeversrisico’s

Goed werkgeverschap

Wanneer je buitenlandse werknemers aanneemt, is goed werkgeverschap van groot belang. Je wilt er zeker van zijn dat je medewerker legaal aan het werk is en van alle mogelijke belastingvoordelen profiteert. Ook wil je boetes voor jou en je werknemer voorkomen omdat jij de wet- en regelgeving niet volgt.

Holland Employment Experts is er voor jou én jouw personeel. Een buitenlandse werknemer heeft extra aandacht nodig. Een nieuw land, een nieuw bedrijf, nieuwe collega’s, nieuwe normen, waarden en gebruiken. Hoe zorg je dat hij zich thuisvoelt in jouw bedrijf?

Holland Employment Expert is juridisch werkgever van honderden kennismigranten. Wij begeleiden elke medewerker zo goed en uitgebreid mogelijk. Wij zijn erbij gebaat dat kennismigranten betrokken blijven bij jouw organisatie. Zij zijn niet alleen het menselijke kapitaal van jouw organisatie, maar ook die van ons. Jouw medewerkers kunnen daarom altijd bij ons terecht met vragen over hun arbeidsovereenkomst, kennismigrant payroll verblijfsvergunning of hun salaris.

Bekijk hoe wij de Zuid-Afrikaanse kennismigrant Gert Willem Smit ondersteunen.