×

Dossier kennismigranten & expats

Jaarlijks stijgt het aantal kennismigranten dat in Nederland aan de slag gaat. Op deze pagina houdt Holland Employment Experts jou op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen rondom kennis- en arbeidsmigratie.

Kennismigranten op vakantie naar hun thuisland?

We mogen weer op vakantie, zij het met in achtneming van enkele maatregelen. Hoe ga je om met medewerkers afkomstig uit het buitenland? Zes vragen en antwoorden over corona in relatie tot kennismigranten, zodat je als werkgever of opdrachtgever goed voorbereid de zomer ingaat.

1. Kunnen kennismigranten op vakantie naar hun thuisland?

Net als Nederlandse werknemers, hebben kennismigranten recht op vakantiedagen. Grote kans dat zij in de vakantie hun familie willen bezoeken in hun thuisland. Maar wat als dit in een land is met een oranje of zelfs rode veiligheidscode? Dat is lastig, want bij terugkomst moeten zij dan sowieso in quarantaine.

Het is ook mogelijk dat het thuisland uitreisrestricties heeft, wat de afgelopen maanden onder meer in India het geval was.

Maak hier goede afspraken over, bijvoorbeeld dat het werk vanuit huis gedaan kan worden. Als de kennismigrant tijdens zijn verblijf in het thuisland ziek wordt, gelden dezelfde regels en procedures als bij Nederlandse werknemers die op vakantie zijn.

2. Zijn kennismigranten verzekerd bij ziekte?

Kennismigranten die werkzaam zijn in Nederland, zijn verplicht een Nederlandse zorgverzekering te hebben. Als jij zelf IND-referent bent en de kennismigrant in dienst neemt, ben jij hier samen met de kennismigrant verantwoordelijk voor. Dit kunnen jullie onder meer oplossen door een tijdelijke collectieve zorgverzekering af te sluiten. Als je een kennismigrant inzet via Holland Employment Experts, heb je hier geen omkijken naar. Wij zorgen altijd dat ‘onze’ kennismigranten goed gedekt zijn via een Nederlandse zorgverzekering. Toch een geruststellend idee dat alles goed is geregeld voor het geval de kennismigrant ziek wordt na een bezoek aan zijn thuisland.

3. Kan de familie van een kennismigrant naar Nederland komen in de vakantie?

Als de familie van een kennismigrant naar Nederland wil komen voor vakantie of familiebezoek, kan dit als zij uit een land komen met vergelijkbare of lagere gezondheidsrisico’s. Dan gelden de maatregelen die voor iedereen gelden die Nederland inreist. Wel moet voor de meeste landen van buiten de EU voor de familieleden een visum worden aangevraagd om Nederland in te kunnen.

Als voor het land waar de familieleden vandaan komen een visumplicht geldt én dat land door onze overheid is bestempeld als een ‘oranje’ of ‘rode’ bestemming, dan wordt het een ander verhaal. In dat geval mogen zij alleen naar Nederland reizen voor een noodzakelijke reden. Een ‘gewoon’ familie- of toeristenbezoek valt daar niet onder; werk wel.

Als de kennismigrant in Nederland een woning deelt met anderen, mag zijn familie niet bij hem verblijven. Bij twijfel over hun gezondheid of de status in het land van herkomst, kan de familieleden bovendien worden gevraagd eerst 2 weken in quarantaine te gaan.

4. Waar kunnen kennismigranten terecht voor informatie?

De werkgever is in eerste instantie het aanspreekpunt voor kennismigranten als het gaat om de actuele situatie in Nederland. Kennismigranten die via Holland Employment Experts werken, kunnen altijd bij ons terecht met hun vragen. Voor uitgebreide en actuele informatie kunnen zij ook terecht op de Engelstalige website van de Rijksoverheid.

5. Moet een kennismigrant vragen over zijn gezondheid beantwoorden?

Als een kennismigrant naar zijn thuisland op vakantie is geweest, is het niet vreemd dat je vragen hebt over zijn gezondheid. Je mag als opdrachtgever vragen of de kennismigrant gezondheidsklachten heeft, maar kennismigranten zijn niet verplicht hierop te antwoorden. Je mag niet op de stoel van een arts gaan zitten en conclusies trekken over de kennismigrant, zijn vakantiebestemming of weerzien met familie. Ook mag je niet de temperatuur meten van kennismigrant. Als opdrachtgever mag je wel actief voorlichting geven, maar het is een taak van de overheid en GGD om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

6. Waar vind ik een actueel overzicht van de situatie per land?

Op Nederlandwereldwijd staat een actueel overzicht van de ‘coronasituatie’ binnen en buiten Europa. Reist de kennismigrant naar een geel gebied? Dan hoeft hij bij terugkomst in Nederland niet in thuisquarantaine. Reizen naar oranje gebieden en landen buiten Europa wordt nog steeds afgeraden, tenzij echt noodzakelijk. Rode gebieden vormen een levensbedreigende situatie voor reizigers en kunnen best niet bezocht worden. Deze reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn niet bindend. Het blijft de eigen verantwoordelijkheid of iemand afreist en welke risico’s daarbij worden genomen.

Bedrijven 'sparen' kennismigranten tijdens coronacrisis

Door de coronacrisis nemen veel bedrijven noodgedwongen afscheid van medewerkers. Daarbij worden kennismigranten vaak gespaard. Onze collega Linda van den Berg vertelt hierover bij RTL Nieuws.

20% van immigranten buiten EU is kennismigrant

Van de mensen die van buiten de EU naar ons land komen, komt iets meer dan 20 procent om te werken (kennismigrant). Dit blijkt uit cijfers van het CBS. Nog eens ruim 20 procent komt om te studeren en iets meer dan 15 procent was asielmigrant. De meeste niet EU’ers (een derde) komen in het kader van gezinshereniging of -vorming. Van de kennismigranten die in 2009 naar Nederland kwamen, was 81,8 procent binnen 10 jaar weer vertrokken.

Minimumsalarissen voor 2020

De minimumsalarissen voor kennismigranten zijn op 1 januari 2020 iets verhoogd. Dit moeten kennismigranten in Nederland minimaal verdienen:

 • Kennismigranten jonger dan 30 jaar: € 3.381 bruto per maand (excl. 8% vakantiegeld).
 • Kennismigranten van 30 jaar en ouder: € 4.612 bruto per maand (excl. 8% vakantiegeld).
 • Kennismigranten in hun zoekjaar: € 2.423 bruto per maand (excl. 8% vakantiegeld). Dit zijn kennismigranten die binnen 1 jaar na het afronden van een geaccrediteerde opleiding aan een Nederlandse hogeronderwijsinstelling in ons land aan het werk gaan.

Nederland telt relatief weinig internationale kenniswerkers

Nederland telde van 2016 tot en met 2018 gemiddeld 383.000 internationale kenniswerkers, meldt het CBS begin 2020. Dat is 4,2 procent van de Nederlandse beroepsbevolking. Onder de noemer internationale kenniswerkers vallen voor dit onderzoek alle hoogopgeleide personen die – soms al jarenlang – wonen in een bepaald land, maar in een ander land zijn geboren.

Andere Europese landen hebben een veel hoger aandeel kenniswerkers in de beroepsbevolking. Luxemburg is koploper met 26 procent. Daarna volgen Zwitserland (13 procent) en Ierland (12 procent).

Het aantal internationale kenniswerkers in ons land is maar iets hoger dan aan het begin van de eeuw. In de periode 2003-2005 telde Nederland gemiddeld 221.000 internationale kenniswerkers (3 procent van de beroepsbevolking); in de periode 2016-2018 dus 383.000.

Wijziging in Wet arbeid vreemdelingen

Niet EU’ers die in Nederland komen werken, moeten binnenkort meer bescherming krijgen. Het ministerie van SZW heeft een wetsvoorstel ingediend om de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) te wijzigen. De aangepaste wet moet voorkomen dat buitenlandse medewerkers worden uitgebuit en dat ze concurreren op arbeidsvoorwaarden. De wetswijziging maakt het mogelijk om een vergunning (TWV of GVVA) voor een niet EU-medewerkers te weigeren wanneer de werkgever geen economische activiteiten heeft. De looptijd van vergunningen wordt ook verlengd. Nu worden ze steeds met 1 jaar verlengd, dit verandert in een maximumduur van 3 jaar. Daarnaast wordt het onmogelijk om buitenlandse werknemers contant uit te betalen (fraudegevoeling); dit kan straks alleen nog elektronisch.

'Deur wijd open'

Flexmarkt dook onlangs in de wereld van kennismigranten. Holland Employment Experts was één van de experts die werden gevraagd naar de ontwikkelingen met kennismigranten in ons land. Nieuwsgierig? Je kunt het artikel (pdf) hier lezen.

Nederland populair onder Indiase kennismigranten

Het aantal Indiërs in Nederland blijft groeien. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In de periode 2012 tot en met 2017 is het aantal Indiërs in Nederland verdubbeld naar 8600. En in 2018 steeg hun aantal zelfs naar 10.000. De helft van deze groep is kennismigrant.

De Indiase kennismigranten wonen geconcentreerd in een aantal Nederlandse gemeenten. Vooral Amsterdam, Den Haag, Amstelveen en Eindhoven zijn populair. In Amstelveen hebben de Indiërs zelfs de Japanners van de eerste plek verstoten als het gaat om aantal arbeidsmigranten.

Profiel

Tussen 2013 en 2017 verdienden de Indiase kennismigranten gemiddeld 40.300,- per jaar. Zestig procent van hen was man en gemiddeld 26 jaar. Van deze Indiërs was bijna de helft alleenstaand en ruim een kwart gehuwd.

Flinke groei van kennismigranten in Nederland

Steeds meer kennismigranten willen in Nederland werken. De afgelopen 4 jaar is het aantal aanvragen voor een werk- en verblijfsvergunning bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst hard gegroeid.

 • 2018 | 19.840 aanvragen
 • 2017 | 16.640 aanvragen
 • 2016 | 13.900 aanvragen
 • 2015 | 12.320 aanvragen

De meeste aanvragen werden gedaan voor hoogopgeleide migranten uit India, Amerika en China. De IND heeft de afgelopen 2 jaar 94% van de aanvragen die via een IND-erkende referent kwamen, ingewilligd.

Kabinet pakt misstanden arbeidsmigranten aan

Als Nederland zijn huidige welvaart en economische groei wil vasthouden, moeten we zorgen dat het voor arbeidsmigranten aantrekkelijk is om hier onder goede voorwaarden te wonen en werken. Momenteel werken in Nederland zo’n 400.000 arbeidsmigranten. Omdat we die hard nodig hebben, zet de overheid extra in op de aanpakken van misstanden op het gebied van arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en huisvesting. Lees meer.

CNV: noodstop arbeidsmigratie

Vakbond CNV wil dat de overheid de mogelijkheid krijgt om een arbeidsmigratienoodstop in te stellen. De overheid moet deze noodmaatregel kunnen treffen om de problemen op de arbeidsmarkt te lijf te kunnen gaan, aldus het CNV. Beperking van arbeidsmigratie is volgens de vakbond in sommige sectoren noodzakelijk om het draagvlak voor Europa te behouden.

CNV-voorzitter Arend van Wijngaarden: “Het vrije verkeer van werknemers was bedoeld om een hoger welvaartsniveau in heel Europa te bewerkstelligen. Maar arbeidsmigratie kent ook schaduwkanten. Tijd om na te denken over nieuwe maatregelen om die schaduwkanten aan te pakken.”

Het CNV ziet vier onwenselijke ontwikkelingen als gevolg van arbeidsmigratie.

Vier onwenselijke ontwikkelingen
 • De lonen blijven in Nederland kunstmatig laag. Werknemers uit het buitenland kunnen tegen een minimaal loon worden ingezet, dus een loonstijging blijft uit
 • Buitenlandse werknemers die in Nederland werken zijn vaak goedkoper dan Nederlandse werknemers
 • Oost-Europese landen kampen, als gevolg van arbeidsmigratie, met leegloop en personeelstekorten. Op hun beurt trekken deze landen weer migranten uit landen buiten Europa aan, met uitbuiting als gevolg
 • De Inspectie SZW constateerde vorige week dat wanpraktijken, onderbetaling en misstanden op de werkvloer toenemen, mede als gevolg van arbeidsmigratie.
Voorstel CNV: vergunningseis

Het CNV pleit voor een vergunningseis per sector voor arbeidsmigranten. Deze vergunningseis kan alleen worden opgelegd als er in de sector sprake is van de volgende drie factoren:

 1. De sector heeft geen nijpend tekort (niet meer dan 50 vacatures op 1000 banen)
 2. In de sector is al meer dan 20% van de werknemers arbeidsmigrant
 3. De loongroei is de afgelopen drie jaar gemiddeld niet hoger geweest dan 2%

Van Wijngaarden: “Samengevat: het mag voor werkgevers alleen nog maar vanzelfsprekend zijn arbeidsmigranten aan te nemen als er een schreeuwend tekort aan personeel is in hun sector, als er nog niet veel arbeidsmigranten werken en als de loongroei redelijk is.”

Hoe wordt Nederland aantrekkelijker voor expats?

Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Mark Harbers laat onderzoeken hoe Nederland nóg aantrekkelijker kan worden voor expats. Dit is het gevolg van een onderzoeksrapport van het WODC, in opdracht van de overheid.

In het onderzoek zijn diverse aanbevelingen en verbetersuggesties gedaan. De Staatssecretaris heeft daarom de Tweede Kamer geïnformeerd dat hij de volgende zaken laat onderzoeken:

 • Verruiming van de kennismigrantenregeling voor vestiging van ondernemers met een start-up en kleine ondernemingen
 • Gezinsleden van zelfstandig ondernemers krijgen vrije toegang tot de arbeidsmarkt
 • Kennismigranten die hun baan verliezen krijgen een langere zoekperiode dan 3 maanden
 • Kennismigranten komen sneller in aanmerking voor een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd

Harbers gaat in de tweede helft van 2019 de Kamer informeren over de voorgestelde verruimingen.

Duurzaam samenwerken met kennismigranten

De maakindustrie haalt elk jaar meer kennismigranten naar Nederland om vacatures in te vullen. Wanneer je als bedrijf zo’n ijzersterke vakkracht uit het buitenland binnen hebt, wil je dat hij – met plezier – voor je blijft werken. Oók in 2020. Wij vertelden eind 2019 op verzoek van branchevereniging FME hoe je het optimale uit je samenwerking met kennismigranten haalt. Lees het artikel hier (pdf).

Ondernemers vrezen papieren rompslomp

Driekwart van de ondernemers (76%) ziet op tegen het aannemen van expats vanwege de papieren rompslomp die daarbij komt kijken. Dit blijkt uit reacties op de poll in ons webinar ‘Zo neem je een expat aan’.

“Dat veel ondernemers de expat-administratielast vrezen, verbaast ons niet”, zegt Sales Manager Expats John Harmon van Holland Employment Experts. “Zeker als je voor het eerst een expat aanneemt, is niet gek als je er tegenop ziet. Je moet dingen regelen die je bij Nederlandse werknemers niet hoeft te doen, zoals een werkvergunning aanvragen. En als dat niet goed gaat, kunnen er vervelende consequenties en boetes aan hangen.”

IND-referent

“Het aannemen van een kennismigrant kan zelfs alleen als je als werkgever IND-referent bent”, vervolgt Harmon. “Als IND-referent heb je allerlei informatie- en administratieplichten die je als ‘gewone’ werkgever niet hebt. Toch is het enorm zonde om vanwege het papierwerk af te zien van het aannemen van een expat. En het is ook écht niet nodig.”

In verdiepen of uitbesteden

Harmon merkt dat ondernemers met de juiste voorbereiding prima zelf een expat kunnen aannemen. “Genoeg bedrijven doen het zelf, maar zij stoppen er ook veel tijd, energie en geld in. Ondernemers die geen tijd of zin hebben om zich hierin te verdiepen, of die geen risico willen lopen, besteden het vaak uit aan een gespecialiseerde partij. Dan kunnen ze zich volledig richten op het werken met de expats, niet op de randzaken.”

Expat FAQ

Tijdens ons webinar stelden veel kijkers vragen over het werken met expats. Hieronder beantwoorden wij de tien meestgestelde vragen:

1. Kan ik de 30%-regeling met terugwerkende kracht toepassen?

Ja, maar niet verder terug dan 4 maanden. Als je de aanvraag indient binnen 4 maanden na aanvang van de eerste werkdag van de kennismigrant, kan de Belastingdienst de regeling nog voor al die maanden toepassen.

2. Een niet EU-student mag op MBO-niveau 10 uur werken. Kan hij via payroll langer werken?

Nee. Voor payrollkrachten gelden dezelfde arbeidsvoorwaarden als voor ‘gewone’ arbeidskrachten. Als voor jouw sector een cao geldt, geldt die ook voor de payrollmedewerkers die je inzet. Let op: er moet voor niet EU-studenten ook een tewerkstellingsvergunning worden aangevraagd bij het UWV.

3. Hoe werkt het als een kennismigrant al in Nederland werkt en een vergunning heeft, maar wil overstappen naar een nieuwe Nederlandse werkgever?

Dat kan alleen als de nieuwe Nederlandse werkgever ook erkend referent is. Als dat het geval is, kan de nieuwe werkgever een wijziging van werkgever indienen bij de IND. Zodra de IND geïnformeerd is, kan de kennismigrant overstappen. Voorkom dat er een gat tussen beide banen zit, want dan moet mogelijk een geheel nieuwe vergunningprocedure worden gestart.

4. Hoe lang duurt het traject bij de IND voor een kennismigrant?

De procedure duurt tussen de 3 en 6 weken, afhankelijke van de precieze documenten die de IND nodig heeft.

5. De 30%-regeling was recent in het nieuws. Wat is er veranderd?

De looptijd van de regeling is per 1 januari 2019 verkort van 8 naar 5 jaar. Zodra iemand 5 jaar van de regeling gebruik heeft gemaakt, komt hij er niet meer voor in aanmerking. Dat geldt ook voor expats die zich al voor die datum van de regeling gebruikmaakten.

6. Mag ik van de IND een kennismigrant (internationaal) doorverhuren / detacheren?

Dit kan voor een periode van maximaal 8 maanden. De kennismigrant moet zich in Nederland te allen tijde aan de standaard regels houden (denk aan de minimumsalariseis en werken voor een erkend referent). Tijdens een buitenlandse opdracht moet zijn of haar hoofdverblijf ook in Nederland zijn. De kennismigrant moet er zelf voor zorgen dat hij het recht heeft om in het nieuwe land te werken; de IND helpt niet in deze situaties.

7. Kan ik ook direct een vast contract aanbieden aan een expat?

Natuurlijk kan dit. Je mag medewerkers altijd direct een vast contract bieden, dat geldt ook voor buitenlandse medewerkers. Voor medewerkers met een vast contract geldt natuurlijk wel dat je minder flexibel bent om afscheid te nemen wanneer de samenwerking tegenvalt.

8. Kan iemand zijn partner meenemen? Bemiddelen jullie daar ook voor?

Absoluut. Wij weten precies welke aanvragen, informatie en documenten hiervoor nodig zijn en regelen dit vaak op verzoek van expats die via ons werken.

9. Kan ik zelf erkend referent worden?

Dat kan! Op de website www.ind.nl kun je een aanvraagformulier downloaden voor erkenning als referent. De IND onderzoekt vervolgens of jouw organisatie voldoet aan de voorwaarden. De aanvraag voor erkenning als referent kost per in 2019 € 3.927 en duurt mogelijk 3 maanden. Voor startups of bedrijven met minder dan 50 medewerkers is dit € 1.963. Je kunt er ook voor kiezen om samen te werken met Holland Employment Experts. Wij zijn erkend referent en je kunt de kennismigrant via ons bij jou laten werken.

10. Wat kost het werken met expats?

Het aannemen van expats kost tijd en geld. Als je zelf een kennismigrant aanneemt, kost het al enkele duizenden euro’s om te zorgen dat je IND-referent bent en om te zorgen dat de juiste vergunningen binnen zijn. Daarbij kost het vele uren om alles op tijd aan te vragen en alles te regelen. Als je een kennismigrant aanstelt via een payrollconstructie, ben je veel minder tijd kwijt. Ook de kosten voor het IND-referentschap hoef je niet te maken, want Holland Employment Experts is al IND-referent. De overige kosten zijn verwerkt in het salaris van de werknemer. Hoeveel het je precies kost, is daarom niet te zeggen. Dat hangt af van de werknemer en jouw wensen. Nieuwsgierig? Vraag hieronder een berekening op maat aan.