×

Dossier kennismigranten & expats

Het aantal kennismigranten dat jaarlijks in Nederland aan de slag gaat, stijgt nog altijd. Holland Employment Experts houdt jou graag op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen rondom kennis- en arbeidsmigratie. Markeer deze pagina als favoriet zodat je altijd up to date bent.

Duurzaamheidsambities realiseer je met kennismigranten

In het magazine van branchevereniging FME, dat in het teken staat van duurzaamheid, vertelt Holland Employment Experts waarom je kennismigranten vaker zou moeten inzetten. Zeker als het gaat om het realiseren van de Nederlandse duurzaamheidsambities. Hoogopgeleide duurzaamheidsexperts uit het buitenland blijken bij steeds meer bedrijven in ons land namelijk een schot in de roos. Lees het artikel in FME.

Pilot Kennismigrantenregeling voor startups

Op 1 juni 2021 startte een pilot om het innovatieve startups makkelijker te maken personeel met gewilde expertises aan te trekken vanuit het buitenland. Dankzij deze pilot kunnen startups  kennismigranten aanstellen voor een lager salaris en dit aanvullen met bijvoorbeeld aandelen. Hier lees je meer over de pilot.

Bedrijven 'sparen' kennismigranten tijdens coronacrisis

Door de coronacrisis hebben veel bedrijven noodgedwongen afscheid moeten nemen van medewerkers. Kennismigranten worden echter vaak gespaard. Onze collega Linda van den Berg vertelt erover bij RTL Nieuws.

20% van immigranten buiten EU is kennismigrant

Van alle mensen die van buiten de EU naar Nederland komen, komt iets meer dan 20 procent voor werk (kennismigrant), zo blijkt uit cijfers van het CBS. Nog eens ruim 20 procent komt om te studeren en iets meer dan 15 procent is asielmigrant. De meeste niet EU’ers (eenderde) komen in het kader van gezinshereniging of -vorming. Van de kennismigranten die in 2009 naar Nederland kwamen, was 81,8 procent binnen 10 jaar weer vertrokken.

Minimumsalarissen voor 2023

De minimumsalarissen voor kennismigranten zijn op 1 januari 2023 iets verhoogd. Dit moeten kennismigranten in Nederland voortaan minimaal verdienen. Bedragen zijn bruto per maand en exclusief 8% vakantiegeld:

 • Kennismigranten jonger dan 30 jaar: €3.672 (2022: € 3.549);
 • Kennismigranten van 30 jaar en ouder: €5.008 (2022: € 4.840).
 • Kennismigranten in hun zoekjaar: €2.631 (2022: € 2.543) . Dit zijn kennismigranten die binnen 1 jaar na het afronden van een geaccrediteerde opleiding aan een Nederlandse hogeronderwijsinstelling in ons land aan het werk gaan.

Nederland telt relatief weinig internationale kenniswerkers

Nederland telde van 2016 t/m 2018 gemiddeld 383.000 internationale kenniswerkers, zo meldt het CBS begin 2020. Dat is 4,2 procent van de Nederlandse beroepsbevolking. Met internationale kenniswerkers wordt bedoeld hoogopgeleide personen die – soms al jarenlang – wonen in een bepaald land, maar in een ander land zijn geboren.

Andere Europese landen hebben een veel hoger aandeel kenniswerkers in de beroepsbevolking. Luxemburg is koploper met 26 procent. Daarna volgen Zwitserland (13 procent) en Ierland (12 procent).

Het aantal internationale kenniswerkers in ons land is maar iets hoger dan aan het begin van deze eeuw. In de periode 2003-2005 telde Nederland gemiddeld 221.000 internationale kenniswerkers (3 procent van de beroepsbevolking); in de periode 2016-2018 dus 383.000.

Wijziging in Wet arbeid vreemdelingen

Niet EU’ers die in Nederland komen werken, moeten meer bescherming krijgen. Het ministerie van SZW heeft een wetsvoorstel ingediend om de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) te wijzigen. De aangepaste wet moet voorkomen dat buitenlandse medewerkers worden uitgebuit en dat ze concurreren op arbeidsvoorwaarden. De wetswijziging maakt het mogelijk om een vergunning (TWV of GVVA) voor een niet EU-medewerkers te weigeren wanneer de werkgever geen economische activiteiten heeft. De looptijd van vergunningen wordt ook verlengd. Nu worden ze steeds met 1 jaar verlengd, dit verandert in een maximumduur van 3 jaar. Daarnaast wordt het onmogelijk om buitenlandse werknemers contant uit te betalen (fraudegevoeling); dit kan straks alleen nog elektronisch.

'Deur wijd open'

Flexmarkt dook onlangs in de wereld van kennismigranten. Aan Holland Employment Experts werd gevraagd welke ontwikkeling ons land doormaakt als het gaat om de inzet van kennismigranten. Nieuwsgierig? Lees het hele artikel (pdf).

Nederland populair onder Indiase kennismigranten

Het aantal Indiërs in Nederland blijft groeien. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In de periode 2012 tot en met 2017 is het aantal Indiërs in Nederland verdubbeld naar 8600. En in 2018 steeg hun aantal zelfs naar 10.000. De helft van deze groep is kennismigrant.

De Indiase kennismigranten wonen geconcentreerd in een aantal Nederlandse gemeenten. Vooral Amsterdam, Den Haag, Amstelveen en Eindhoven zijn populair. In Amstelveen hebben de Indiërs zelfs de Japanners van de eerste plek verstoten als het gaat om aantal arbeidsmigranten.

Profiel

Tussen 2013 en 2017 verdienden de Indiase kennismigranten gemiddeld 40.300,- per jaar. Zestig procent van hen was man en gemiddeld 26 jaar. Van deze Indiërs was bijna de helft alleenstaand en ruim een kwart gehuwd.

Flinke groei van kennismigranten in Nederland

Steeds meer kennismigranten willen in Nederland werken. De afgelopen 5 jaar (m.u.v. 2020 i.v.m. corona) is het aantal aanvragen voor een werk- en verblijfsvergunning bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst hard gegroeid.

 • 2021 | 22.840 aanvragen
 • 2020 | 13.710 aanvragen
 • 2019 | 20.670 aanvragen
 • 2018 | 19.840 aanvragen
 • 2017 | 16.640 aanvragen

De meeste aanvragen werden gedaan voor hoogopgeleide migranten uit India, China en Turkije. De IND heeft de afgelopen 5 jaar 94% (m.u.v. 2020 i.v.m. corona) van de aanvragen die via een IND-erkende referent kwamen, ingewilligd.

Kabinet pakt misstanden arbeidsmigranten aan

Als Nederland zijn huidige welvaart en economische groei wil vasthouden, moeten we zorgen dat het voor arbeidsmigranten aantrekkelijk is om hier onder goede voorwaarden te wonen en werken. Momenteel werken in Nederland zo’n 400.000 arbeidsmigranten. Omdat we die hard nodig hebben, zet de overheid extra in op de aanpakken van misstanden op het gebied van arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en huisvesting. Lees meer.

CNV: noodstop arbeidsmigratie

Vakbond CNV wil dat de overheid de mogelijkheid krijgt om een arbeidsmigratienoodstop in te stellen. De overheid moet deze noodmaatregel kunnen treffen om de problemen op de arbeidsmarkt te lijf te kunnen gaan, aldus het CNV. Beperking van arbeidsmigratie is volgens de vakbond in sommige sectoren noodzakelijk om het draagvlak voor Europa te behouden.

CNV-voorzitter Arend van Wijngaarden: “Het vrije verkeer van werknemers was bedoeld om een hoger welvaartsniveau in heel Europa te bewerkstelligen. Maar arbeidsmigratie kent ook schaduwkanten. Tijd om na te denken over nieuwe maatregelen om die schaduwkanten aan te pakken.”

Het CNV ziet vier onwenselijke ontwikkelingen als gevolg van arbeidsmigratie.

Vier onwenselijke ontwikkelingen
 • De lonen blijven in Nederland kunstmatig laag. Werknemers uit het buitenland kunnen tegen een minimaal loon worden ingezet, dus een loonstijging blijft uit
 • Buitenlandse werknemers die in Nederland werken zijn vaak goedkoper dan Nederlandse werknemers
 • Oost-Europese landen kampen, als gevolg van arbeidsmigratie, met leegloop en personeelstekorten. Op hun beurt trekken deze landen weer migranten uit landen buiten Europa aan, met uitbuiting als gevolg
 • De Inspectie SZW constateerde vorige week dat wanpraktijken, onderbetaling en misstanden op de werkvloer toenemen, mede als gevolg van arbeidsmigratie.
Voorstel CNV: vergunningseis

Het CNV pleit voor een vergunningseis per sector voor arbeidsmigranten. Deze vergunningseis kan alleen worden opgelegd als er in de sector sprake is van de volgende drie factoren:

 1. De sector heeft geen nijpend tekort (niet meer dan 50 vacatures op 1000 banen)
 2. In de sector is al meer dan 20% van de werknemers arbeidsmigrant
 3. De loongroei is de afgelopen drie jaar gemiddeld niet hoger geweest dan 2%

Van Wijngaarden: “Samengevat: het mag voor werkgevers alleen nog maar vanzelfsprekend zijn arbeidsmigranten aan te nemen als er een schreeuwend tekort aan personeel is in hun sector, als er nog niet veel arbeidsmigranten werken en als de loongroei redelijk is.”

Hoe wordt Nederland aantrekkelijker voor expats?

Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Mark Harbers laat onderzoeken hoe Nederland nóg aantrekkelijker kan worden voor expats. Dit is het gevolg van een onderzoeksrapport van het WODC, in opdracht van de overheid.

In het onderzoek zijn diverse aanbevelingen en verbetersuggesties gedaan. De Staatssecretaris heeft daarom de Tweede Kamer geïnformeerd dat hij de volgende zaken laat onderzoeken:

 • Verruiming van de kennismigrantenregeling voor vestiging van ondernemers met een start-up en kleine ondernemingen
 • Gezinsleden van zelfstandig ondernemers krijgen vrije toegang tot de arbeidsmarkt
 • Kennismigranten die hun baan verliezen krijgen een langere zoekperiode dan 3 maanden
 • Kennismigranten komen sneller in aanmerking voor een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd

Harbers gaat in de tweede helft van 2019 de Kamer informeren over de voorgestelde verruimingen.

Duurzaam samenwerken met kennismigranten

De maakindustrie haalt elk jaar meer kennismigranten naar Nederland om vacatures in te vullen. Wanneer je als bedrijf zo’n ijzersterke vakkracht uit het buitenland binnen hebt, wil je dat hij – met plezier – voor je blijft werken. Oók in 2020. Wij vertelden eind 2019 op verzoek van branchevereniging FME hoe je het optimale uit je samenwerking met kennismigranten haalt. Lees het artikel hier (pdf).

Ondernemers vrezen papieren rompslomp

Driekwart van de ondernemers (76%) ziet op tegen het aannemen van expats vanwege de papieren rompslomp die daarbij komt kijken. Dit blijkt uit reacties op de poll in ons webinar ‘Zo neem je een expat aan’.

“Dat veel ondernemers de expat-administratielast vrezen, verbaast ons niet”, zegt Sales Manager Expats John Harmon van Holland Employment Experts. “Zeker als je voor het eerst een expat aanneemt, is niet gek als je er tegenop ziet. Je moet dingen regelen die je bij Nederlandse werknemers niet hoeft te doen, zoals een werkvergunning aanvragen. En als dat niet goed gaat, kunnen er vervelende consequenties en boetes aan hangen.”

IND-referent

“Het aannemen van een kennismigrant kan zelfs alleen als je als werkgever IND-referent bent”, vervolgt Harmon. “Als IND-referent heb je allerlei informatie- en administratieplichten die je als ‘gewone’ werkgever niet hebt. Toch is het enorm zonde om vanwege het papierwerk af te zien van het aannemen van een expat. En het is ook écht niet nodig.”

In verdiepen of uitbesteden

Harmon merkt dat ondernemers met de juiste voorbereiding prima zelf een expat kunnen aannemen. “Genoeg bedrijven doen het zelf, maar zij stoppen er ook veel tijd, energie en geld in. Ondernemers die geen tijd of zin hebben om zich hierin te verdiepen, of die geen risico willen lopen, besteden het vaak uit aan een gespecialiseerde partij. Dan kunnen ze zich volledig richten op het werken met de expats, niet op de randzaken.”

Expat FAQ

Tijdens ons webinar stelden veel kijkers vragen over het werken met expats. Hieronder beantwoorden wij de tien meestgestelde vragen:

1. Kan ik de 30%-regeling met terugwerkende kracht toepassen?

Ja, maar niet verder terug dan 4 maanden. Als je de aanvraag indient binnen 4 maanden na aanvang van de eerste werkdag van de kennismigrant, kan de Belastingdienst de regeling nog voor al die maanden toepassen.

2. Een niet EU-student mag op MBO-niveau 10 uur werken. Kan hij via payroll langer werken?

Nee. Voor payrollkrachten gelden dezelfde arbeidsvoorwaarden als voor ‘gewone’ arbeidskrachten. Als voor jouw sector een cao geldt, geldt die ook voor de payrollmedewerkers die je inzet. Let op: er moet voor niet EU-studenten ook een tewerkstellingsvergunning worden aangevraagd bij het UWV.

3. Hoe werkt het als een kennismigrant al in Nederland werkt en een vergunning heeft, maar wil overstappen naar een nieuwe Nederlandse werkgever?

Dat kan alleen als de nieuwe Nederlandse werkgever ook erkend referent is. Als dat het geval is, kan de nieuwe werkgever een wijziging van werkgever indienen bij de IND. Zodra de IND geïnformeerd is, kan de kennismigrant overstappen. Voorkom dat er een gat tussen beide banen zit, want dan moet mogelijk een geheel nieuwe vergunningprocedure worden gestart.

4. Hoe lang duurt het traject bij de IND voor een kennismigrant?

De procedure duurt tussen de 3 en 6 weken, afhankelijke van de precieze documenten die de IND nodig heeft.

5. De 30%-regeling was recent in het nieuws. Wat is er veranderd?

De looptijd van de regeling is per 1 januari 2019 verkort van 8 naar 5 jaar. Zodra iemand 5 jaar van de regeling gebruik heeft gemaakt, komt hij er niet meer voor in aanmerking. Dat geldt ook voor expats die zich al voor die datum van de regeling gebruikmaakten.

6. Mag ik van de IND een kennismigrant (internationaal) doorverhuren / detacheren?

Dit kan voor een periode van maximaal 8 maanden. De kennismigrant moet zich in Nederland te allen tijde aan de standaard regels houden (denk aan de minimumsalariseis en werken voor een erkend referent). Tijdens een buitenlandse opdracht moet zijn of haar hoofdverblijf ook in Nederland zijn. De kennismigrant moet er zelf voor zorgen dat hij het recht heeft om in het nieuwe land te werken; de IND helpt niet in deze situaties.

7. Kan ik ook direct een vast contract aanbieden aan een expat?

Natuurlijk kan dit. Je mag medewerkers altijd direct een vast contract bieden, dat geldt ook voor buitenlandse medewerkers. Voor medewerkers met een vast contract geldt natuurlijk wel dat je minder flexibel bent om afscheid te nemen wanneer de samenwerking tegenvalt.

8. Kan iemand zijn partner meenemen? Bemiddelen jullie daar ook voor?

Absoluut. Wij weten precies welke aanvragen, informatie en documenten hiervoor nodig zijn en regelen dit vaak op verzoek van expats die via ons werken.

9. Kan ik zelf erkend referent worden?

Dat kan! Op de website www.ind.nl kun je een aanvraagformulier downloaden voor erkenning als referent. De IND onderzoekt vervolgens of jouw organisatie voldoet aan de voorwaarden. De aanvraag voor erkenning als referent kost per in 2019 € 3.927 en duurt mogelijk 3 maanden. Voor startups of bedrijven met minder dan 50 medewerkers is dit € 1.963. Je kunt er ook voor kiezen om samen te werken met Holland Employment Experts. Wij zijn erkend referent en je kunt de kennismigrant via ons bij jou laten werken.

10. Wat kost het werken met expats?

Het aannemen van expats kost tijd en geld. Als je zelf een kennismigrant aanneemt, kost het al enkele duizenden euro’s om te zorgen dat je IND-referent bent en om te zorgen dat de juiste vergunningen binnen zijn. Daarbij kost het vele uren om alles op tijd aan te vragen en alles te regelen. Als je een kennismigrant aanstelt via een payrollconstructie, ben je veel minder tijd kwijt. Ook de kosten voor het IND-referentschap hoef je niet te maken, want Holland Employment Experts is al IND-referent. De overige kosten zijn verwerkt in het salaris van de werknemer. Hoeveel het je precies kost, is daarom niet te zeggen. Dat hangt af van de werknemer en jouw wensen. Nieuwsgierig? Vraag hieronder een berekening op maat aan.