×

Corona-antwoorden voor opdrachtgevers

Antwoorden voor jou

Het coronavirus heeft al maanden een enorme impact op werkend Nederland. Bedrijven kampen met lagere omzetten en onzekere vooruitzichten en ze zetten noodgedwongen minder (flex)medewerkers in.

Om je zo goed mogelijk te informeren over de mogelijke gevolgen, beantwoorden wij hieronder de meestgestelde ‘coronavragen’ van ondernemers die flexkrachten (of kennismigranten) inzetten.

Onderaan deze pagina vind je bovendien een overzicht met de belangrijkste overheidsregelingen voor ondernemers.

Kennismigranten op vakantie naar het thuisland?

We mogen weer op vakantie, zij het met in achtneming van enkele maatregelen. Hoe ga je om met medewerkers afkomstig uit het buitenland? Zes vragen en antwoorden over corona in relatie tot kennismigranten, zodat je als werkgever of opdrachtgever goed voorbereid de zomer ingaat.

1. Kunnen kennismigranten op vakantie naar hun thuisland?

Net als Nederlandse werknemers, hebben kennismigranten recht op vakantiedagen. Grote kans dat zij in de vakantie hun familie willen bezoeken in hun thuisland. Maar wat als dit in een land is met een oranje of zelfs rode veiligheidscode? Dat is lastig, want bij terugkomst moeten zij dan sowieso in quarantaine.

Het is ook mogelijk dat het thuisland uitreisrestricties heeft, wat de afgelopen maanden onder meer in India het geval was.

Maak hier goede afspraken over, bijvoorbeeld dat het werk vanuit huis gedaan kan worden. Als de kennismigrant tijdens zijn verblijf in het thuisland ziek wordt, gelden dezelfde regels en procedures als bij Nederlandse werknemers die op vakantie zijn.

2. Zijn kennismigranten verzekerd bij ziekte?

Kennismigranten die werkzaam zijn in Nederland, zijn verplicht een Nederlandse zorgverzekering te hebben. Als jij zelf IND-referent bent en de kennismigrant in dienst neemt, ben jij hier samen met de kennismigrant verantwoordelijk voor. Dit kunnen jullie onder meer oplossen door een tijdelijke collectieve zorgverzekering af te sluiten. Als je een kennismigrant inzet via Holland Employment Experts, heb je hier geen omkijken naar. Wij zorgen altijd dat ‘onze’ kennismigranten goed gedekt zijn via een Nederlandse zorgverzekering. Toch een geruststellend idee dat alles goed is geregeld voor het geval de kennismigrant ziek wordt na een bezoek aan zijn thuisland.

3. Kan de familie van een kennismigrant naar Nederland komen in de vakantie?

Als de familie van een kennismigrant naar Nederland wil komen voor vakantie of familiebezoek, kan dit als zij uit een land komen met vergelijkbare of lagere gezondheidsrisico’s. Dan gelden de maatregelen die voor iedereen gelden die Nederland inreist. Wel moet voor de meeste landen van buiten de EU voor de familieleden een visum worden aangevraagd om Nederland in te kunnen.

Als voor het land waar de familieleden vandaan komen een visumplicht geldt én dat land door onze overheid is bestempeld als een ‘oranje’ of ‘rode’ bestemming, dan wordt het een ander verhaal. In dat geval mogen zij alleen naar Nederland reizen voor een noodzakelijke reden. Een ‘gewoon’ familie- of toeristenbezoek valt daar niet onder; werk wel.

Als de kennismigrant in Nederland een woning deelt met anderen, mag zijn familie niet bij hem verblijven. Bij twijfel over hun gezondheid of de status in het land van herkomst, kan de familieleden bovendien worden gevraagd eerst 2 weken in quarantaine te gaan.

4. Waar kunnen kennismigranten terecht voor informatie?

De werkgever is in eerste instantie het aanspreekpunt voor kennismigranten als het gaat om de actuele situatie in Nederland. Kennismigranten die via Holland Employment Experts werken, kunnen altijd bij ons terecht met hun vragen. Voor uitgebreide en actuele informatie kunnen zij ook terecht op de Engelstalige website van de Rijksoverheid.

5. Moet een kennismigrant vragen over zijn gezondheid beantwoorden?

Als een kennismigrant naar zijn thuisland op vakantie is geweest, is het niet vreemd dat je vragen hebt over zijn gezondheid. Je mag als opdrachtgever vragen of de kennismigrant gezondheidsklachten heeft, maar kennismigranten zijn niet verplicht hierop te antwoorden. Je mag niet op de stoel van een arts gaan zitten en conclusies trekken over de kennismigrant, zijn vakantiebestemming of weerzien met familie. Ook mag je niet de temperatuur meten van kennismigrant. Als opdrachtgever mag je wel actief voorlichting geven, maar het is een taak van de overheid en GGD om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

6. Waar vind ik een actueel overzicht van de situatie per land?

Op Nederlandwereldwijd staat een actueel overzicht van de ‘coronasituatie’ binnen en buiten Europa. Reist de kennismigrant naar een geel gebied? Dan hoeft hij bij terugkomst in Nederland niet in thuisquarantaine. Reizen naar oranje gebieden en landen buiten Europa wordt nog steeds afgeraden, tenzij echt noodzakelijk. Rode gebieden vormen een levensbedreigende situatie voor reizigers en kunnen best niet bezocht worden. Deze reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn niet bindend. Het blijft de eigen verantwoordelijkheid of iemand afreist en welke risico’s daarbij worden genomen.

Actuele vragen over vakantie en corona (UPDATE)

Wanneer moet het loon worden doorbetaald?

‘Geen werk, geen loon’ was de hoofdregel tot 1 januari 2020. Inmiddels is de regel ‘geen werk, wel loon, tenzij dit in de risicosfeer van de flexkracht ligt’. Quarantaine ligt niet in de risicosfeer van de flexkracht, tenzij deze er bewust voor kiest om op vakantie te gaan naar een risicogebied (code oranje/rood). Dan weet hij wat er van hem verwacht wordt dat hij bij thuiskomst 10 dagen (UPDATE, was 14 dagen) in quarantaine gaat. Als het werk ook vanuit huis gedaan kan worden, is dit geen probleem. Kan het werk alleen op locatie plaatsvinden en kan de uitzendkracht niet komen werken, dan krijgt hij tijdens de quarantaine geen loon. Besluit de uitzendkracht om vakantiedagen op te nemen tijdens zijn quarantaine, dan krijgt hij wel loon doorbetaald. De werkgever kan het opnemen van vakantiedagen niet eenzijdig opleggen. De opdrachtgever doet er verstandig aan flexkrachten vooraf te wijzen op de consequenties van een vakantie naar een risicogebied.

Wordt de flexkracht ziek tijdens zijn vakantie, al dan niet in een risicogebied, dan moet hij zich direct ziek melden. De flexkracht dient zijn ziekte aannemelijk te maken door een verklaring te overleggen van een (buitenlandse) arts. De dagen waarop de uitzendkracht ziek is kunnen niet worden aangemerkt als vakantie.

Wat als de flexkracht niet in quarantaine wil?

Wanneer een flexkracht terugkomt uit een risicogebied, geldt een dringend advies om 10 dagen in quarantaine te gaan. Heeft de flexkracht of een van zijn reis-/huisgenoten klachten die kunnen duiden op corona, dan moet hij thuisblijven. Dit is geen advies maar een verplichting. De flexkracht moet zich laten testen. Bij een verplichte quarantaine heeft de werkgever in principe een loondoorbetalingsplicht.

Mag je als opdrachtgever de flexkracht vragen naar zijn gezondheid?

Je mag flexkrachten vragen waar zij op vakantie zijn geweest en of zij gezondheidsklachten hebben. Flexkrachten zijn niet verplicht hierop te antwoorden. Je mag ook niet op de stoel van een arts gaan zitten en conclusies trekken over flexkrachten en mag ook hun temperatuur niet meten. Als opdrachtgever mag je wel actief voorlichting geven, maar het is een taak van de overheid en GGD om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Als een flexkracht corona heeft, mag hij dan naar het werk komen?

Nee, iedereen die corona heeft moet verplicht thuisblijven. Als opdrachtgever mag je de flexkracht de toegang ontzeggen. Je mag echter geen medische gegevens verzamelen of registreren als een flexkracht aangeeft klachten of het coronavirus te hebben.

Mag je als opdrachtgever de flexkracht verplichten vakantie op te nemen?

Nee, in beginsel is het niet mogelijk om de flexkracht te verplichten vakantiedagen op te nemen. Je kunt de flexkracht wel verzoeken om vakantiedagen op te nemen in een bepaalde periode. In overleg kan de vakantie dan wegens gewichtige redenen wijzigen.

FAQ met antwoorden

Deze FAQ houden wij regelmatig up-to-date. Zodra wij merken dat meerdere klanten vragen hebben over een specifiek onderwerp, dan voegen wij deze vraag met antwoord toe aan deze FAQ.

Heeft mijn flexkracht recht op loon als hij niet kan werken door het coronavirus?

Dit is van verschillende factoren afhankelijk.

Kan de medewerker niet werken omdat hij besmet is met het coronavirus? Dan gelden dezelfde regels als voor flexkrachten die vanwege een andere ziekte niet kunnen werken.

Kijk voor meer informatie op de website van NBBU.

 

Een medewerker zit verplicht in quarantaine op advies van het RIVM. Heeft hij recht op loon?

In veel gevallen heeft de medewerker recht op loondoorbetaling, maar er zijn uitzonderingen.

Bij wie ligt de loondoorbetalingsplicht?

Dit hangt nauw samen met de oorzaak van de afwezigheid. Daarom splitsen we dit antwoord op in tweeën:

 • Kan de medewerker niet werken omdat hij besmet is met het coronavirus)? De medewerker is ziek en hier geldt de reguliere ziekteregeling voor flexkrachten. De doorbetalingsplicht ligt hierbij niet bij jou als opdrachtgever.
 • Kan de medewerker niet werken door een andere oorzaak dan ziekte (denk aan bedrijfssluiting of een quarantaineplaatsing uit voorzorg)? De medewerker is niet ziek. De loondoorbetaling komt in dit geval voor rekening van de opdrachtgever op grond van de gesloten inleen-/raamovereenkomst.
Hoe lang geldt mijn doorbetalingsplicht?

Hoe lang jij als opdrachtgever verantwoordelijk bent voor het doorbetalen van de flexkracht, verschilt per type contract. Zo zit het per contracttype:

Fase 1/2 mét uitsluiting loondoorbetaling

In dit geval kan er een beroep worden gedaan op de uitsluiting loondoorbetaling. Dit houdt in dat je geen loon hoeft door te betalen. Houd hierbij wel rekening met de oproeptermijn van 4 dagen. Dit betekent dat wanneer je een medewerker hebt ingepland, je 4 dagen van te voren moet aangeven dat een dienst niet doorgaat. Anders moeten de geplande uren voor deze 4 dagen worden doorbetaald.

Fase 1/2 met vaste uren en zonder uitsluiting loondoorbetaling met uitzendbeding

In dit geval kan het uitzendbeding worden toegepast. Dit betekent dat de arbeidsovereenkomst eindigt wanneer de opdrachtgever (of opdrachtnemer) de opdracht beëindigt. Houd hierbij wel rekening met de termijn van kennisgeving van 10 kalenderdagen op het moment dat de uitzendkracht al 26 weken of meer heeft gewerkt.

Fase 1/2 met vaste uren, zonder uitsluiting loondoorbetaling, zonder uitzendbeding

In dit geval bestaat een loondoorbetalingsverplichting voor de overeengekomen vaste uren in het contract. De medewerker dient het laatstverdiende feitelijke loon uitbetaald te krijgen gedurende de resterende looptijd van het contract. Dit loopt vaak tot het einde van de betreffende kalendermaand, maar kan iets langer zijn afhankelijk van de looptijd van de overeenkomst. Indien je de medewerker in de daaropvolgende kalendermaand niet meer inzet, vervalt de urenverplichting.

Fase 3 met vaste uren

In dit geval staat een loondoorbetalingsverplichting voor de overeengekomen vaste uren in het contract. De werknemer dient het laatstverdiende feitelijke loon voor deze uren uitbetaald te krijgen gedurende de resterende looptijd van het contract.

Fase 3 min-max contracten

In dit geval bestaat een loondoorbetalingsverplichting voor de overeengekomen minimale uren in het contract. De werknemer dient het laatstverdiende feitelijke loon voor deze uren uitbetaald te krijgen gedurende de resterende looptijd van het contract.

Kom ik in aanmerking voor de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid?

De overheid komt ondernemers tegemoet met diverse andere regelingen, waaronder de NOW-regeling (de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Behoud van Werkgelegenheid).
Via de NOW-regeling kunnen werkgevers die als gevolg van het coronavirus substantieel minder omzet draaien, een tegemoetkoming in de loonkosten ontvangen. De overheid berekent de hoogte van de tegemoetkoming in loonkosten van medewerkers op basis van de omzetdaling van hun werkgever. Wij zijn de juridisch werkgever van de flexkrachten die je via ons inzet. Dit betekent dat wij een compensatie krijgen voor de aan jou ter beschikking gestelde flexkrachten en die compensatie wordt gebaseerd op de omzetdaling van ons moederbedrijf Brisker Group.

Wij voeren de NOW-regeling voor onze klanten uit met een corona-leegloopurenregeling. Wij hebben onze klanten gemaild over de werkwijze en de voorwaarden van deze regeling.

Wat moet ik doen als een medewerker ziek wordt?

Stuur de medewerker naar huis, meld hem ziek bij ons (in Pay4me) en adviseer hem om zijn huisarts te bellen.

Mogen medewerkers zich beroepen op kortdurend calamiteitenverlof als zij thuis moeten blijven om kinderen te verzorgen?

Ja, daar mag een medewerker een beroep op doen, maar alleen voor korte duur. Bijvoorbeeld om onverwachts een kind op te vangen omdat de kinderopvang plotseling sluit of omdat het kind ziek is geworden.

Is een kind van de werknemer ziek, is de werknemer de enige persoon die de verzorging van het kind op zich kan nemen en is het verlof langer dan een paar uur nodig? Dan kan hij gebruikmaken van het zorgverlof. Het is ook een optie om in overleg reguliere verlofdagen op te nemen. De duur van het verlof dat een medewerker kan opnemen, is afhankelijk van zijn contract en de opgebouwde reserveringen.

Kan aanspraak worden gemaakt op het calamiteitenfonds?

Het calamiteitenfonds biedt geen dekking bij ziektes. De definitie van een calamiteit in de garantieregeling is: ‘een door molest of een natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis’. Bij ziektes en epidemieën is daarvan geen sprake.

Moet ik maatregelen treffen om te voorkomen dat mijn medewerkers besmet raken?

Om te beginnen adviseert de overheid bedrijven om medewerkers waar mogelijk thuis te laten werken. Als dit bij jouw medewerker(s) echt niet mogelijk is, dan ben je verplicht een veilige werkomgeving te bieden. Tref maatregelen om te voorkomen dat medewerkers besmet raken, geef bijvoorbeeld de volgende hygiëne-instructies:

 • Regelmatig handen wassen en desinfecteren.
 • Groeten zonder handen schudden.
 • Hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog.
 • Wegwerpzakdoekjes gebruiken.

Andere preventiemaatregelen:

 • Niet noodzakelijke zakenreizen annuleren.
 • Laat personeel, waar mogelijk, uit voorzorg thuiswerken.

Houd als leidraad voor deze maatregelen altijd de richtlijnen van het RIVM aan en de informatie van de Rijksoverheid.

Mogen flexkrachten verplicht worden om preventiemaatregelen op te volgen?

Ja, dat mag. Medewerkers zijn verplicht om orders op te volgen die vallen in de categorie ‘redelijke instructies over de wijze waarop de werkzaamheden moeten worden verricht met betrekking tot de goede orde in de onderneming’. Daaronder vallen ook hygiëne-instructies om een coronabesmetting te voorkomen.

Als flexkrachten de instructies niét opvolgen, kun je dus actie ondernemen. Wij adviseren echter om de instructies niet als plicht over te brengen, maar vooral duidelijk te communiceren dat de maatregelen in het belang van de medewerker zijn.

Mijn medewerker heeft alleen lichte klachten (bijvoorbeeld verkoudheid) en wil wel werken, maar uit voorzorg heb ik hem naar huis gestuurd. Thuiswerken is geen optie. Geldt dit als ziekte?

Als je besluit om iemand uit voorzorg naar huis te sturen terwijl hij nauwelijks klachten en geen coronasymptomen vertoont, is er (nog) geen sprake van ziekte. Het naar huis sturen is in dit geval op eigen rekening en risico.

Stel je vraag

Staat jouw vraag er niet tussen? Stel hem dan via onderstaand formulier.

Ben je flexkracht? Kijk dan hier.

 

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Overheidsregelingen

De overheid komt ondernemers tegemoet die getroffen zijn door de coronacrisis. Hiermee wil de overheid voorkomen dat bedrijven in liquiditeitsproblemen komen en personeel kwijtraakt. Wij hebben een aantal regelingen op een rij gezet waar je misschien gebruik van kunt maken.

Bijzonder uitstel van betaling IB, VPB, BTW en loonbelasting

Ondernemers kunnen sinds 12 maart bijzonder uitstel van betaling krijgen voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonbelasting als zij door de coronacrisis in betalingsproblemen zijn gekomen. Uitstel kan worden aangevraagd nadat er aangifte is gedaan en de ondernemer een aanslag heeft ontvangen. Op 17 maart zijn de voorwaarden voor het aanvragen van uitstel van betaling verder versoepeld. Ondernemers krijgen sindsdien bij een aanvraag meteen uitstel van betaling voor een periode van drie maanden. Voor uitstel langer dan drie maanden zal de Belastingdienst om aanvullende informatie vragen.

BMKB (borgstelling voor MKB-kredieten)

Om met name MKB-ondernemers die door de coronacrisis zijn getroffen te helpen, zijn de regels voor de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) versoepeld. Deze aangepaste regeling is per 16 maart 2020 van kracht. Met de regeling kunnen bedrijven onder gunstigere voorwaarden geld lenen bij de bank. De BMKB is bestemd voor ondernemingen met maximaal 250 werknemers (fte) met een jaaromzet tot 50 miljoen euro of een balanstotaal tot 43 miljoen euro.

De overheid wil voorkomen dat bedrijven die worden geraakt door de gevolgen van het coronavirus in liquiditeitsproblemen komen. Met de maatregel staat de overheid voor een deel garant voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar aan de financier (met name banken) niet genoeg zekerheden kunnen bieden. Hierdoor kun je als ondernemer meer lenen. Aanvragen voor BMKB kun je indienen bij geaccrediteerde financiers. Meer informatie vind je hier.

Tozo (aanvraagmogelijkheid overbruggingslening tot 10.157 euro)

Met de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) kun je een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen tot maximaal 10.157 euro. Deze lening wordt verstrekt onder gunstige voorwaarden en is bedoeld voor zelfstandige ondernemers, onder wie zzp’ers. Je leest hier meer over in het overzicht van regelingen en bij de informatie voor zzp’ers onderaan deze pagina. Of lees het artikel zzp en corona. Informatie van de Rijksoverheid vind je hier.

Qredits (uitstel aflossing leningen Qredits)

Voor kleinere bedrijven, waaronder zzp’ers, worden de aflossingsvoorwaarden voor microkredieten via Qredits versoepeld. Kleine ondernemers die al een lening hebben via Qredits en geraakt zijn door de coronaproblematiek wordt 6 maanden uitstel van aflossing aangeboden. De rente is in die periode verlaagd naar 2%. Het kabinet ondersteunt Qredits met maximaal 6 miljoen euro. Meer informatie vind je op Ondernemersplein.

Garantieregeling leningen grotere ondernemingen

Grotere bedrijven kunnen gebruikmaken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Mkb’ers en grote bedrijven kunnen daarmee makkelijker leningen afsluiten die voor 50% door de staat worden gegarandeerd. Het garantieplafond voor de regeling is verhoogd van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro, het maximum per onderneming naar 150 miljoen euro.

Uitstel van betaling op leningen tot 2,5 miljoen

Ook de banken dragen hun steentje bij: gezonde bedrijven krijgen van een aantal banken 6 maanden uitstel van aflossing op hun leningen tot 2,5 miljoen euro. Het gaat om klanten van ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos Bank. Met de maatregel willen ze vooral kleine ondernemers wat lucht bieden. De banken melden via de Nederlandse Vereniging van Banken dat ze voldoende gezonde buffers hebben opgebouwd om deze maatregel te nemen. Voor bedrijven met hogere financiering geldt de regeling niet. Wel houden ze de ontwikkelingen voor die groep in de gaten.

Consumenten die door wegvallende inkomsten tijdelijk minder financiële ruimte hebben om de hypotheeklasten te betalen, raadt de NVB aan om contact op te nemen met hun bank. Klanten met een hypotheek bij o.a. ABN AMRO kunnen bijvoorbeeld een verzoek indienen om rente en aflossing voor 3 maanden op te schorten.

Uitstel betaling pensioenpremies

Werkgevers die als gevolg van de coronacrisis in acute geldproblemen zijn geraakt, kunnen zich melden bij hun pensioenfonds, verzekeraar of premiepensioeninstelling. De pensioensector heeft aangekondigd bij te willen dragen, maar laat weten daar – door wettelijke voorschriften – beperkte ruimte voor te hebben.

Werkgevers die door de coronacrisis zijn getroffen kunnen zich melden voor een mogelijke betalingsregeling. Ook is het maken van afspraken over een soepeler betalingstermijn bespreekbaar, binnen de wettelijke mogelijkheden. Daarnaast kan het invorderingsbeleid bij het innen van de premies worden versoepeld, bijvoorbeeld door geen incassobureaus in te schakelen of administratieve boetes op te leggen.

De Stichting van de Arbeid, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars melden in een gezamenlijk persbericht dat de problemen per werkgever en sector verschillen. Er wordt daarom ‘maatwerk geboden’ op basis van ‘oplossingsrichtingen’. De ruimte voor dat maatwerk is op dit moment nog beperkt, door wettelijke voorschriften ten aanzien van invorderingsinspanningen en betalingstermijnen.

4000-euro regeling voor de zwaarst getroffen branches

De Beleidsregel tegemoetkoming schade COVID-19 is een tegemoetkoming die bedoeld is voor ondernemers die hun omzet geheel of grotendeels hebben zien verdwijnen door de genomen overheidsmaatregelen. Denk daarbij aan bepaalde horecabedrijven en bedrijven in de evenementenbranche. De precieze voorwaarden moeten nog worden uitgewerkt, maar het streven is om dat snel duidelijk te hebben. Snelheid is daarbij van het grootste belang. Daarom is gekozen voor een simpele vormgeving met een vast bedrag.

Compensatie loonkosten eigen medewerkers

Met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW) hoopt de overheid dat zoveel mogelijk mensen hun baan kunnen behouden, zelfs als er door de coronacrisis tijdelijk geen werk voor hen is. De NOW vervangt de werktijdverkorting (WTV) die wordt ingetrokken. Werkgevers kunnen met de nieuwe regeling een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten. De hoogte hiervan is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom. Zo kunnen werkgevers werknemers met een vast én flexibel contract in dienst houden en doorbetalen. Ook oproepkrachten vallen hieronder. DGA’s, ondernemers en eigenaren worden niet in de regeling meegenomen. Directeuren van bv’s wel, mits ze onder de werknemersverzekeringen vallen en daar premie voor wordt ingehouden op het loon.

Wanneer kan ik een aanvraag indienen voor de NOW-regeling?

Je kunt een aanvraag indienen vanaf maandag 6 april. Omzetverlies vanaf 1 maart 2020 komt in aanmerking voor deze regeling. Uiteindelijk gaat de NOW-aanvraag via het UWV. Voor de aanvraag is straks geen eHerkenning of andere vorm van authenticatie en autorisatie nodig. Aanvragen doe je met je loonheffingsnummer. Op fraude wordt gecontroleerd

De Belastingdienst roept op om snel je aangifte loonheffing op te sturen als je dat nog niet gedaan hebt. Het UWV heeft die gegevens straks nodig bij de verwerking van je NOW-aanvraag. Als het nodig is, kun je uitstel van betaling krijgen.

Let op: dit gaat om de NOW-aanvraag voor je eigen personeel. Holland Employment Experts heeft ook een regeling opgezet om de de loonkosten van je flexkrachten te compenseren. Hierover hebben wij vrijdag 3 april al onze klanten per e-mail geïnformeerd.

Kun je schade door misgelopen opdrachten verhalen?

Dat hangt af van wat je met je opdrachtgevers hebt afgesproken in de overeenkomst óf in je algemene voorwaarden. De gevolgen van het niet-nakomen van een verbintenis worden beschreven in de artikelen 74 en verder van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Komt iemand een overeenkomst niet na? Dan kan diegene uiteindelijk schadeplichtig zijn.

Overige maatregelen

Een aantal zaken kun je, in een normale situatie, zelf doen wanneer je in zwaar weer terechtkomt:

 • Verminderen voorlopige aanslagen inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Ondernemers die een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting 2020 hebben ontvangen en nu een lagere winst verwachten, kunnen deze wijzigen zodat zij direct minder belasting betalen. Ondernemers die helemaal geen winst meer verwachten te halen, krijgen de belasting die zij voor dit jaar al betaald hebben daarna direct terug.
 • Kijk of er mogelijkheden zijn om veranderingen in je bedrijf door te voeren. Misschien kun je producten van andere leveranciers (uit andere landen) betrekken of jouw diensten in een andere regio aanbieden.
 • Ook kun je wellicht geld uit je bedrijf vrijmaken door uitstaande facturen te innen. Ook kun je factoring overwegen, een kredietvorm waarbij je relatief snel betaald krijgt. Bespreek ook of je afspraken kunt maken met je (andere) schuldeisers over een langere betalingstermijn dan gebruikelijk.
 • Bekijk of externe financiering mogelijk is. Informeer altijd eerst bij je eigen bank naar de mogelijkheden (bijvoorbeeld rekening courant) voordat je overige financieringsvormen overweegt.

Je kunt er ook voor kiezen snel geld te lenen met een flitskrediet. Dan krijg je snel geld op je rekening, maar snelheid heeft zijn prijs. Lees hier meer over wat je kunt doen als je bedrijf in de schulden zit.

Documenten de nodig zijn om regelingen aan te vragen

Voor veel noodmaatregelen kan een DigiD nodig zijn. Bijvoorbeeld voor het noodloket, dat in veel gemeentes om een bevestiging via DigiD vraagt. Vraag je DigiD op tijd aan als je dat nog niet gedaan hebt. Het kan drie werkdagen duren voordat je hem hebt. Bij de aanvraag heb je je burgerservicenummer (BSN) nodig.
Houd er verder rekening mee dat je rijbewijs niet als geldig identiteitsbewijs geldt voor de aanvraag van de verschillende regelingen. Paspoort en identiteitskaart wel.

Voor de aanvraag van de NOW heeft het UWV straks je aangifte loonheffing nodig. Zorg dus dat je die aangifte naar de Belastingdienst stuurt. Tegelijkertijd kun je bij de Belastingdienst uitstel van betaling aanvragen. Voor de NOW heb je geen eHerkenning nodig.
Voor de aanvraag TOZO komt een digitaal formulier beschikbaar. Tot dat moment wordt het bestaande aanvraagformulier Bbz gebruikt. Dit dien je in bij je woongemeente, samen met kopieën van je identificatiebewijs (rijbewijs voldoet niet), bankafschriften en de bestaande beschikkingen en brieven. De gemeente haalt zelf gegevens op uit het KVK Handelsregister (uittreksel).

Lees meer over de voorwaarden en procedures in het artikel: Check hier je regelingen.