×

Consultancy

Soms vragen complexe onderwerpen om advies van ervaren experts. De consultants van Holland Employments Experts kunnen de meest uiteenlopende bedrijfsprocessen grondig analyseren, waarna je een adviesrapport ontvangt met concrete actiepunten om je organisatie verder te verbeteren.

Waaraan je kunt denken bij consultancy? Wanneer je zelf kennismigranten wilt aannemen, word je bijvoorbeeld geconfronteerd met zeer complexe processen. Dan is het meer dan fijn als een ervaringsdeskundige met je meedenkt en je adviseert. Maar ook op het gebied van compliancy, opleiding en subsidies kun je onze expertise inschakelen. Holland Employment Experts verzorgt consultancy op de gebieden:

 • 30%-regeling (aanvragen en toepassen)
 • Aanvraag IND kennismigrant
 • Aanvraag IND partner en gezinsleden
 • Aanvraag erkend referent
 • Controle op compliancy als erkend referent
 • Compliancy-scan
 • Quickscan en deepscan ‘Opleidingen & subsidies’

30%-regeling

Komt een buitenlandse medewerker in Nederland werken? Dan worden mogelijk extra kosten gemaakt, bijvoorbeeld omdat het levensonderhoud van de medewerker hier duurder is dan in het land van herkomst. Deze zogenoemde extraterritoriale kosten mag je als werkgever onbelast aan de medewerker vergoeden. De medewerker mag er echter ook voor kiezen om 30% van het loon, inclusief vergoeding, belastingvrij te laten uitbetalen.

Het belastingvrij uitbetalen van 30% van het loon kan met de 30%-regeling. Voor het gebruik van deze regeling gelden de volgende voorwaarden:

 • De medewerker is buiten Nederland geworven óf is uitgezonden om in Nederland te werken.
 • De medewerker is in loondienst bij een Nederlandse werkgever.
 • De specifieke deskundigheid is bijna niet te vinden op de Nederlandse arbeidsmarkt.
 • De medewerker moet een minimum salaris exclusief de vrije vergoeding van € 38.347 per jaar verdienen.
 • Is de medewerker jonger dan 30 jaar en in het bezit van een master-titel? Dan geldt het minimumsalaris exclusief de vrije vergoeding van € 29.149 per jaar.
 • De medewerker heeft van de 2 jaar vóór de eerste werkdag in Nederland, meer dan 16 maanden buiten Nederland gewoond. En dat ook nog op een afstand van meer dan 150 km van de Nederlandse grens.
 • De medewerker heeft een geldige beschikking voor de 30%-regeling.

Advies 30%-regeling op loonadministratie

Om de 30%-regeling te mogen toepassen op het salaris van de medewerker, moet je als werkgever een aanvraag indienen bij de belastingdienst. Hoe beter je op de hoogte bent van alle randvoorwaarden, hoe groter de kans dat die aanvraag wordt goedgekeurd. Holland Employment Experts is ervaringsdeskundige in de 30%-regeling en expert op het gebied van complexere verloningsopties. Wij adviseren je graag zodat jij en de medewerker zoveel mogelijk voordeel uit de regeling halen.

IND-aanvraag kennismigrant

Komt een medewerker zonder nationaliteit van een EU/EER-land of Zwitserland in Nederland werken? Dan heeft hij een werk- en verblijfsvergunning nodig. Mogelijk kan gebruik worden gemaakt van de kennismigrant werk- en verblijfsvergunning.

Om in aanmerking te komen voor een kennismigrant werk- en verblijfsvergunning, gelden de volgende voorwaarden:

 • Er is een arbeidsovereenkomst met een werkgever of onderzoeksinstelling. Deze werkgever is een door de IND erkende referent.
 • De medewerker gaat voldoende inkomen verdienen*.
 • Het overeengekomen loon is marktconform.

* Dit zijn de IND-salarissen voor 2021. Het gaat om brutosalarissen per maand en het kan onderhevig zijn aan verandering.

Leeftijd/Type Salaris (excl. 8%)
Aansluitend aan zoekjaar € 2.497
Jonger dan 30 jaar € 3.484
30 jaar of ouder € 4.752

IND-aanvraag partner en gezinsleden

Komt een medewerker zonder de nationaliteit van een EU/EER- land of Zwitserland in Nederland werken als kennismigrant? En wil de kennismigrant zijn/haar partner en kinderen meenemen naar Nederland? De partner en kinderen van de kennismigrant mogen in Nederland verblijven op basis van een vergunning als verblijf bij familielid.

Vanuit Holland Employment Experts verzorgen en regelen wij de volledige aanvraag voor familieleden; van een inreisvisum tot het moment dat ze in Nederland arriveren.

Aanvraag erkend referent (categorie arbeid)

Wil je een medewerker in dienst nemen zonder de nationaliteit van een EU/EER- land of Zwitserland? Dan heb je als werkgever een erkend referentschap nodig, toegekend door de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst). Als ervaringsdeskundige kunnen wij je helpen bij dit proces om erkend referentschap aan te vragen.

Voorwaarden erkend referentschap

Om in aanmerking te komen voor erkenning als referent, moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Je organisatie staat in Nederland ingeschreven in het Handelsregister. Dit hoeft niet als dit niet nodig is op grond van de Handelsregisterwet 2007.
 • De continuïteit en solvabiliteit van de organisatie is voldoende gewaarborgd. De IND kan voor de beoordeling hiervan advies vragen aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Voor de beoordeling van de continuïteit en solvabiliteit maakt de RVO gebruik van het puntensysteem.
 • Je organisatie mag niet failliet zijn. Ook mag geen sprake zijn van surseance van betaling.
 • Je organisatie, de bestuurders en andere bij de organisatie betrokken (rechts)personen zijn betrouwbaar. Dit is in ieder geval niet zo in de volgende situaties:
  • Je organisatie of bij je organisatie betrokken (rechts)personen zijn failliet gegaan in de 3 jaar voor de aanvraag om erkenning.
  • Je organisatie heeft een fiscale vergrijpboete opgelegd gekregen in de 4 jaar voor de aanvraag om erkenning.
  • Je organisatie heeft drie of meer boetes gekregen op grond van de Vreemdelingenwet (Vw), Wet arbeid vreemdelingen (Wav) of Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in de 3 jaar voor de aanvraag om erkenning.
  • De erkenning van je organisatie is ingetrokken in de 5 jaar voor deze aanvraag.
 • Je organisatie voldoet aan een voor die onderneming geldende gedragscode. Bijvoorbeeld, een onderneming die zich bezighoudt met arbeidsbemiddeling of die arbeidskrachten beschikbaar stelt, moet zijn geregistreerd bij de Stichting Normering Arbeid.

Onze hulp

Om als bedrijf erkend referent te worden moet er een aanvraag worden ingediend bij de IND. Holland Employment Experts biedt de volgende diensten aan bij het indienen van erkend referent aanvraag:

 1. Opstellen samenwerkingsovereenkomst voor werkgever
 2. Contactmomenten met werkgever
 3. Verzamelen informatie en bewijsstukken van werkgever
 4. Controle voorwaarden erkend referentschap
 5. Opstellen machtiging voor IND
 6. Volledige IND-aanvraag verzorgen en indienen bij de IND
 7. Contact met IND over aanvraag
 8. Opvolgen goedkeuring erkend referentschap bij IND
 9. Delen van goedkeuring erkend referentschap met werkgever
 10. Afmelden als gemachtigde voor werkgever bij IND

Controle op compliancy als erkend referent

Is jouw bedrijf zelf erkend referent bij de IND, maar ontbreekt de specialistische kennis over alle rechten en plichten? Holland Employment Experts is als jarenlange erkend referent ervaringsdeskundige en adviseert je graag. Zo ga je gegarandeerd te werk conform alle actuele wetten en regels.

Wij kunnen een controle uitvoeren op je volledige administratie om te oordelen of je compliant bent. Wij geven deze kennis ook graag mee via een workshop.

Compliancy-scan

Het wordt steeds ingewikkelder en belangrijker om flexkrachten op compliant wijze (conform actuele wet- en regelgeving) in te zetten. Wanneer je de regels niet goed naleeft, liggen torenhoge sancties en imagoschade op de loer. Wij helpen in- en uitleners om compliant te werken. Dit doen wij aan de hand van een compliancy-scan op diverse verloningsopties binnen jouw organisatie. 

Intensiever toezicht

De regels voor het inzetten van flexkrachten zijn de afgelopen jaren complexer geworden. De overheid zet alles op alles om integriteit en gelijke rechtspositie op de flexmarkt te behouden en bevorderen. Enerzijds moet de ‘CAO voor Uitzendkrachten’ worden gevolgd, anderzijds de inlenersbeloning van de cao van de opdrachtgever. Dit kan leiden tot complexe en ongewenste situaties. Het toezicht op deze regelgeving wordt bovendien steeds intensiever. Opdrachtgevers die flexibel personeel inlenen en niet goed stilstaan bij wat dit in de praktijk betekent, lopen risico’s.

Helder advies

Met een uitgebreide compliancy-scan lichten wij de meest uiteenlopende verloningsopties binnen jouw organisatie door. Denk aan vragen als ‘Wat zijn de verschillen in primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden tussen flexibel en vast personeel?’, ‘ Welke uitzendconstructies pas je in welke situatie en op welke manier toe?’ en ‘Hoe zien de samenwerkconstructies met zzp’ers, freelancers of kennismigranten eruit?’.

Na onze compliancy-scan ontvang je een helder overzicht van je inhuurprocessen, met een risicoanalyse op de belangrijkste gebieden (inclusief de financiële consequenties). We geven ook concrete oplossingen die deze risico’s kunnen reduceren.

Opleiden en subsidies: quickscan en deepscan

De vergrijzing en sterke ontgroening van de arbeidsmarkt hebben flinke impact op organisaties. Hierbij zijn kennisborging, doorwerken na de pensioendatum en instroom van jong talent belangrijke strategische HRM-thema’s. Hoe houd je je werknemers vitaal en geschikt voor het werk in de toekomst? Met onze quickscan en deepscan ‘opleidingen en subsidies’ helpen we je om dit inzichtelijk te krijgen en erop te anticiperen.

Quickscan

Onze quickscan geeft je inzicht in de beschikbare financiële regelingen op het gebied van opleiden en subsidies. We lichten je personeelsbestand door (eigen dienst én inleen) om te zien waar je kansen laat liggen. De scan brengt onder meer de correlatie in kaart tussen opleiden, productiviteit en motivatie van je medewerkers, in combinatie met de opleiding- en subsidiemogelijkheden. Met een bondige rapportage presenteren we de quickscan-resultaten; een helder overzicht met concrete actiepunten.

Deepscan

Benut je organisatie niet alle opleiding- en subsidieregelingen? Of haal je er mogelijk nog niet alles uit? Dan kunnen we met een deepscan inzoomen op de opleidingsbehoefte binnen je bedrijf tegenover de genoten opleidingen van je (ingeleende) medewerkers. Met de resultaten en onze concrete aanbevelingen kun je de kenniskloof verkleinen tussen vaste en flexibele medewerkers, waardoor kennis, motivatie en productiviteit binnen je bedrijf stijgen.

Offerte aanvragen

Interesse in een uitgebreid advies van een van de specialisten van Holland Employments Experts? Kies hier voor welk onderdeel je consultancy kunt gebruiken en wij nemen – geheel vrijblijvend – contact met je op. Je kunt ook altijd onze consultant Sierk-Jan Ybema bellen (06 – 14 42 30 25) of ons bereiken via ons algemene nummer 0513-845491.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.