×

Vrijstelling tewerkstellingsvergunning Oekraïense medewerkers

Oekraïense vluchtelingen hebben sinds 1 april 2022 het recht om in Nederland te werken zonder tewerkstellingsvergunning. Oekraïense medewerkers zijn vrijgesteld van een tewerkstellingsvergunning omdat zij vallen onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming.

De vrijstelling geldt, met terugwerkende kracht, voor een overgangsperiode van 4 maart t/m 31 augustus 2022. Voor de vrijstelling van de tewerkstellingsvergunning gelden wel een aantal voorwaarden.

Voorwaarden vrijstelling

Om in aanmerking te komen voor de vrijstelling van de tewerkstellingsvergunning moet voldaan worden aan een aantal voorwaarden. Zo mogen vluchtelingen uit Oekraïne alleen in loondienst werken, dus niet als zelfstandige. Voor freelancers en zelfstandigen die vallen onder de Tijdelijke Regeling Oekraïne, moet je als werkgever wel een tewerkstellingsvergunning aanvragen. Ook moeten nieuwe werknemers gemeld worden bij het UWV, tenminste twee dagen voor de eerste werkdag.

Documenten

Om te voorkomen dat er onterecht gebruik wordt gemaakt van de vrijstelling, is het belangrijk dat gevluchte Oekraïense medewerkers beschikken over documenten die bevestigen dat zij:

  • rechtmatig in Nederland verblijven;
  • en een verblijfstatus hebben op grond van de richtlijn tijdelijke bescherming in Nederland.

Zonder deze documenten kan een werkgever niet vaststellen of een Oekraïense medewerker rechtmatig in Nederland verblijft en onder de vrijstelling valt.

Duur overgangsperiode

De overgangsperiode waarbinnen de vrijstelling voor een tewerkstellingsvergunning geldt, loopt vanaf 1 april 2022 t/m 31 augustus 2022 met een terugwerkende kracht tot 4 maart 2022.

Meer informatie over werkvergunningen vind je op de website van het UWV