×

Verhoging minimumloon per 1 januari 2023

Op grond van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen, worden de salariseisen voor kennismigranten jaarlijks bijgesteld. Per 1 januari 2023 wordt daarom het minimumloon om voor kennismigranten verhoogd met 3,47%.

De nieuwe salariseisen per 1 januari 2023

Per 1 januari 2023 ben je het volgende minimum salaris per maand schuldig, indien je een kennismigrant in dienst neemt:

  • Voor kennismigranten jonger dan 30 jaar: €3.672 bruto per maand (excl. 8% vakantiegeld).
  • Kennismigranten van 30 jaar en ouder: €5.008 bruto per maand (excl. 8% vakantiegeld).
  • Kennismigranten in hun zoekjaar: €2.631 bruto per maand (excl. 8% vakantiegeld). Dit zijn kennismigranten die binnen 1 jaar na het afronden van een geaccrediteerde opleiding aan een Nederlandse hogeronderwijsinstelling in ons land aan het werk gaan.